Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-23

Nordean tulos - kolmas vuosineljännes 2020

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)
23. lokakuuta 2020 klo 7.30 Suomen aikaa
 

Yhteenveto kolmannesta neljänneksestä:

Vahva tulos: edellisneljännesten myönteinen suuntaus jatkui. Liikevoitto parani 24 prosenttia vuoden 2019 kolmannesta neljänneksestä ja oli ennätyksellisen hyvä useimmilla liiketoiminta-alueilla. Tuotot yhteensä kasvoivat 4 prosenttia. Korkokate parani 6 prosenttia, mikä oli suurin kasvu vuoden 2012 jälkeen. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä puolestaan parani 30 prosenttia Marketsin vilkkaan asiakasaktiviteetin ansiosta. Palkkiotuotot kuitenkin supistuivat 4 prosenttia, koska etenkin kortteihin ja maksuliikenteeseen liittyviä palkkiotuottoja heikensi edelleen COVID-19-pandemian vuoksi vähentynyt taloudellinen toimeliaisuus.

 • Toiminta jatkui aktiivisena ja liiketoiminnan volyymit kasvoivat. Tuottojen kasvua vauhditti asiakastoiminnan vilkastuminen. Asuntoluottojen volyymit ja markkinaosuudet kasvoivat. Myös luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille lisääntyi. Lisäksi hoidossa oleva varallisuus kasvoi 4 prosenttia ja oli ennätykselliset 326 miljardia euroa. Kasvua tukivat rahoitusmarkkinoiden elpyminen ja uuden hoitoon saadun nettovarallisuuden vakaa kehitys. Säästämisen tuotot paranivat 4 prosenttia.

 • Kustannustehokkuuteen tähtäävät toimet tuottivat odotettua tulosta. Liiketoiminnan kulut (pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) pienenivät 6 prosenttia. Koko vuoden 2020 kulujen odotetaan olevan alle 4,7 miljardia euroa, kun mukaan luetaan myös SG Finansin kulut.

 • Kehitys on taloudellisten tavoitteiden mukaista. Nordean kulu/tuotto-suhde parani viime vuoden kolmannen neljänneksen 58 prosentista 52 prosenttiin. Vuodelle 2022 asetettu tavoite on 50 prosentin kulu/tuotto-suhde, ja kehitys oli tämän tavoitteen mukaista. Oman pääoman tuotto oli kolmannella neljänneksellä 10,1 prosenttia, eli kehityssuunta kohti vuodelle 2022 asetettua yli 10 prosentin tavoitetta oli hyvä.

 • Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja näkymät ennallaan. Luottotappioiden nettomäärä oli 2 miljoonaa euroa positiivinen. Johdon harkintaan perustuva puskuri pidettiin 650 miljoonassa eurossa, koska pandemian täysimääräiset talousvaikutukset ovat edelleen epävarmat. Luottonäkymät pysyivät ennallaan: nettomääräisten luottotappioiden arvioidaan jäävän alle 1 miljardiin euroon koko vuodelta 2020.

 • Pääomarakenne on Euroopan huipputasoa: osingonmaksukyky on hyvä. Nordean ydinvakavaraisuussuhde oli 16,4 prosenttia, mikä ylittää viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 6,2 prosenttiyksiköllä. Nordean taloudellinen asema on vahva, joten se pystyy sekä tukemaan asiakkaitaan että maksamaan osinkoa osakkeenomistajilleen. Nordea pyrkii maksamaan osinkoa tilikaudelta 2019. Hallitus on päättänyt, ettei se tee päätöstä tilikauden 2019 osingonmaksusta ennen 1. tammikuuta 2021. Nordea arvioi tilannetta uudelleen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Euroopan keskuspankin mahdollisten uusien suositusten mukaisesti.

 • Nordea on edelleen sitoutunut vuoden 2022 taloudellisiin tavoitteisiin. Pääomamarkkinapäivästä on nyt kulunut vuosi, ja Nordea on edelleen sitoutunut toteuttamaan liiketoimintasuunnitelmansa ja saavuttamaan vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet. Kaikki liiketoiminta-alueet ovat parantaneet kulu/tuotto-suhdettaan kuluneen vuoden aikana. Edistystä on siis selvästi tapahtunut painopistealueisiin keskittymisen ansiosta, mutta lisätoimia tarvitaan vielä.

(Lisää konsernijohtajan kommentteja sivulla 4 ja määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 56.)

 

Vertailu Q3/2020 vs. Q3/2019 (pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät[1])

 • Korkokate 1 146 miljoonaa euroa, 6 %
 • Liiketoiminnan tuotot 2 172 miljoonaa euroa, 4 %
 • Liiketoiminnan kulut -1 089 miljoonaa euroa, -6 %
 • Nettomääräiset luottotappiot 2 miljoonaa euroa vs. -49 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto 1 085 miljoonaa euroa, 24 %
 • Ydinvakavaraisuussuhde[2,3] 16,4 % vs. 15,4 %
 • Kulu/tuotto-suhde 50 % vs. 56 %
 • Kulu/tuotto-suhde[4] 52 % vs. 58 %
 • Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 0 pistettä vs. 55 pistettä
 • Oman pääoman tuotto 10,6 % vs. 8,9 %
 • Oman pääoman tuotto[4] 10,1 % vs. 8,4 %

Vertailu Q3/2020 vs. Q2/2020

 • Korkokate 1 146 miljoonaa euroa, 5 %
 • Liiketoiminnan tuotot 2 172 miljoonaa euroa, 4 %
 • Liiketoiminnan kulut -1 089 miljoonaa euroa, 0 %
 • Nettomääräiset luottotappiot 2 miljoonaa euroa vs. -698 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto 1 085 miljoonaa euroa, 255 %
 • Ydinvakavaraisuussuhde[2,3] 16,4 % vs. 15,8 % 
 • Kulu/tuotto-suhde 50 % vs. 52 %
 • Kulu/tuotto-suhde[4] 52 % vs. 52 %
 • Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 0 pistettä vs. 115 pistettä
 • Oman pääoman tuotto 10,6 % vs. 3,1 %
 • Oman pääoman tuotto[4] 10,1 % vs. 3,0 %

1 Lisätietoa englanninkielisen tulosraportin sivulla 6.
2 Kauden lopussa.
3 Mukaan lukien tilikauden tulos.
4 Mukaan lukien jaksotetut vakausmaksut.

  [][][][][][][][][][][][]
Tuloslaskelma

Q3 Q3 Muutos, Q2 Muutos, 1−9 1−9 Muutos,
2020 2019 % 2020 % 2020 2019 %
Milj. euroa
Korkokate 1 146 1 083 6 1 091 5 3 346 3 210 4
Palkkiotuotot ja -kulut, 729 756 -4 673 8 2 167 2 236 -3
netto
Nettotulos käypään arvoon 274 211 30 318 -14 701 758 -8
arvostettavista
eristä
Osuus osakkuusyritysten 6 13 -54 -10 -6 51
tuloksesta
Muut liiketoiminnan tuotot 17 22 -23 20 -15 57 86 -34
Liiketoiminnan tuotot 2 172 2 085 4 2 092 4 6 265 6 341 -1
yhteensä

Henkilöstökulut -686 -924 -26 -645 6 -2 030 -2 369 -14
Muut kulut -245 -366 -33 -303 -19 -967 -1 264 -23
Poistot aineell. ja aineett. -158 -885 -82 -140 13 -428 -1 174 -64
hyödykkeistä
Liiketoiminnan kulut -1 089 -2 175 -50 -1 088 0 -3 425 -4 807 -29
yhteensä

Tulos ennen luottotappioita 1 083 -90 1 004 8 2 840 1 534 85

Luottotappiot, netto 2 -331 -698 -850 -434 96
Liikevoitto 1 085 -421 306 1 990 1 100 81

Tuloverot -248 89 -63 -450 -308 46
Tilikauden tulos 837 -332 243 1 540 792 94

Liiketoiminnan volyymit,
avaintiedot[1]

30.9. 30.9. Muutos, 30.6. Muutos,
2020 2019 % 2020 %
Mrd. euroa
Luotot yleisölle 320,2 328,3 -2 327,7 -2
Luotot yleisölle, pl. 302,4 299,5 1 304,4 -1
takaisinostosopimukset
Yleisön talletukset ja muut 190,0 168,3 13 188,5 1
velat
yleisölle
Yleisön talletukset, pl. 184,9 161,9 14 180,7 2
takaisinostosopimukset
Taseen loppusumma 574,8 585,9 -2 587,3 -2
Hoidossa oleva varallisuus 326,2 314,3 4 311,4 5
Oma pääoma 32,6 30,5 7 31,8 3

Tunnusluvut[2]

Q3 Q3 Muutos, Q2 Muutos, 1−9 1−9 Muutos,
2020 2019 % 2020 % 2020 2019 %
Laimennettu osakekohtainen 0,21 -0,08 0,06 0,37 0,19 95
tulos, euroa
Osakekohtainen tulos, 12 0,56 0,32 75 0,27 0,56 0,32 75
edeltävää kk,
euroa
Osakkeen päätöskurssi[1], 6,49 6,50 0 6,15 6 6,49 6,50 0
euroa
Oma pääoma / osake[1], euroa 8,06 7,55 7 7,86 3 8,06 7,55 7
Osakkeiden enimmäismäärä[1], 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
milj.
Laimennetun osakemäärän 4 040 4 036 0 4 039 0 4 039 4 034 0
painotettu ka.,
milj.
Oman pääoman tuotto, % 10,6 -4,4 3,1 6,5 3,4
Aineellisen pääoman tuotto, 12,0 -5,0 3,5 7,4 3,9
%
Riskipainotettujen erien 2,2 -0,9 0,6 1,3 0,7
tuotto, %
Oman pääoman tuotto ml. 10,1 -5,0 3,0 6,7 3,6
jaksotetut
vakausmaksut, %
Kulu/tuotto-suhde, % 50 104 52 55 76
Kulu/tuotto-suhde ml. 52 107 52 54 75
jaksotetut
vakausmaksut, %
Luottotappiotaso, 0 55 115 47 24
jaksotettuun
hankinta­menoon arvostetusta
luotonannosta, pistettä
Ydinvakavaraisuussuhde[1,3], 16,4 15,4 15,8 16,4 15,4
%
Vakavaraisuussuhde, 18,2 17,4 17,6 18,2 17,4
ensisijainen
pääoma[1,3], %
Vakavaraisuussuhde[1,3], % 19,9 20,0 20,1 19,9 20,0
Ensisijainen pääoma[1,3], 27,4 27,3 1 27,2 1 27,4 27,3 1
mrd. euroa
Riskipainotetut erät[1], 151 156 -4 155 -3 151 156 -4
mrd. euroa
Henkilöstömäärä 27 880 29 469 -5 27 954 0 27 880 29 469 -5
(henkilötyövuotta)[1]
Taloudellinen pääoma[1], 23,7 26,5 -11 24,2 -2 23,7 26,5 -11
mrd. euroa

1 Kauden lopussa.
2 Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista,
katso https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3 Mukaan lukien tilikauden tulos.

 

Konsernijohtajan kommentti

"Olemme viimeksi kuluneiden neljännesten aikana nähneet, miten ihmiset, yritykset ja yhteiskunnat ovat sopeutuneet uuteen elämäntapaan COVID-19-pandemian seurauksena. Olemme nähneet asteittaista elpymistä, mutta kohdanneet myös takaiskuja. Vaikka epävarmuus jatkuu, uuden vakavan taantuman riski on pienentynyt. Sitoutuneen henkilöstömme, vahvan taseemme ja laadukkaiden digipalvelujemme ansiosta olemme pystyneet ja pystymme myös jatkossa tukemaan asiakkaitamme ja yhteiskuntia, joissa toimimme.

Kolmannella neljänneksellä tapahtui selvää edistystä kaikilla tärkeimmillä osa-alueilla. Asiakastyytyväisyytemme on nyt parempi kuin ennen pandemiaa. Asiakkaat saivat käyttöönsä uusia tuotteita ja palveluja. Tarjoamme nyt esimerkiksi vihreitä asuntolainoja mobiilipankkisovelluksessamme. Liiketoiminnan volyymien kasvu jatkui monella osa-alueella, etenkin asuntolainoissa ja säästämisen tuotteissa. Olemme kulkeneet jatkuvasti oikeaan suuntaan.

Näiden tekijöiden ansiosta neljänneksen tulos oli vahva. Liikevoitto parani 24 prosenttia vuoden 2019 kolmannesta neljänneksestä. Tuotot kasvoivat 4 prosenttia ja kulut vähenivät 6 prosenttia. Olemme näin ottaneet merkittävän askeleen kohti kulu/tuotto-suhteelle asettamaamme tavoitetta. Oman pääoman tuotto oli 10,1 prosenttia. Oman pääoman tuottoa tuki kolmannella n...

Författare Nordea

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.