Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Nordic Iron Ore: Delårsrapport januari - mars 2020

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Bolaget beställer flytt av 50 kV-ledning
· Bergsstaten beviljade bolagets ansökan om undersökningstillstånd
för Blötberget nr 4

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2020

· Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -2,5 mkr (-2,5)
· Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 0,4 mkr
(5,4)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (SEK (-0,12)
· Likvida medel per 31 mars 2020 uppgick till 7,5 mkr (3,8mkr)
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget beslutar senarelägga årsstämman till 29 juni 2020
· Whittle Consulting anlitades för en optimeringsstudie för
Blötberget.

Ett turbulent kvartal

Första kvartalet 2020 bjöd på mer dramatik någon kunnat förutse.
Undantaget var marknaden för järnmalm som höll sig förvånansvärt
stabil.

Målsättningarna för arbetet under kvartalet gällde primärt två områden
- diskussioner med potentiella leverantörer och att söka
finansiering. Coronapandemin påverkade förutsättningarna för bägge
dessa områden, om än i olika utsträckning. Vi gick som de flesta över
till att ha alla kontakter via videomöten; det har fungerat
förvånansvärt väl, så trots dessa begränsningar har arbetet kunnat
drivas framåt om än något långsammare än vi önskat.

För arbetet med att söka finansiering har inverkan av pandemin varit
betydligt större. Den stora osäkerheten och resulterande volatilitet
på kapitalmarknaden har gjort det till en stor utmaning att söka
kapital. Vi har därför valt att ligga lågt med dessa aktiviteter och
fokuserat på att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför nya
ansträngningar när förutsättningarna normaliserats. Det är omöjligt
att förutspå hur snabbt vi kommer ur problemen men helt klart är att
vi fått en försening i projektet som vi inte kommer att kunna arbeta
in.

Det är dock ofta man kan konstatera att det onda ofta för något gott
med sig och att det ofta är bra att skynda långsamt. För ett antal år
sedan drabbades vi av en snabb och kraftig försämring på
järnmalmsmarknaden som tvingade flera av våra branschkollegor att
stänga ned. Vi passade då på att se över våra planer med följd att
den tidigare planen att samtidigt starta två gruvor och köra malmtåg
genom centrala Ludvika skrotades. I stället fastställdes den
nuvarande planen; att skapa ett integrerat gruvområde under jord med
start i Blötberget och expansion mot Håksberg via Väsman. Ett
resultat av motgångarna blev alltså ett betydligt mer miljövänligt
projekt med ett väsentligt lägre initialt investeringsbehov. Fullt så
omvälvande effekter kanske inte den här inbromsningen kommer att
medföra men vi utvärderar och tittar på möjligheterna att förbättra
den gruva som beskrivs i genomförbarhetsstudien för att kunna basera
detaljplaneringen på ett ännu bättre underlag.

I början av maj kontrakterade vi av denna anledning den
internationellt erkända konsultfirman Whittle Consulting för att göra
en optimeringsstudie för Blötberget. Studien utgår från den
befintliga genomförbarhetsstudien men tar även hänsyn till de
offerter vi fått in som minskar osäkerheten i kostnadsantaganden inom
vissa områden. I studien simuleras även möjligheterna att påverka det
ekonomiska utfallet genom att variera antaganden kring hur arbetet
under jord sker. Exempelvis utgår genomförbarhetsstudien från ett och
samma antagande om gränsen för vilken järnhalt som är ekonomisk att
bryta trots att kostnaderna för brytning kan variera mellan olika
delar av gruvan. Whittles studie fokuserar på att finna den planering
och dimensionering som maximerar det ekonomiska utfallet.

I februari beviljade Bergsstaten vår ansökan om ett
undersökningstillstånd för ett område i anslutning till våra
bearbetningskoncessioner i Blötberget. Området framstår som
intressant att undersöka utifrån de preliminära resultaten från
undersökningarna som gjordes för ett år sedan inom ramen för det
EU-finansierade forskningsprojektet Smart Exploration, som utvecklar
och prövar ny teknik för prospektering.

I februari gav vi nätägaren, Västerbergslagens Elnät AB, uppdraget att
flytta och anpassa den befintliga 50 kV-ledningen som går över
området för det planerade anrikningsverket. Luftledningen måste
flyttas och delvis även läggas under jord för att möjliggöra
anläggningsarbetena vid det blivande industriområdet.

Sammanfattningsvis så rullar arbetet vidare trots de problem
coronapandemin medför och vad som kommit fram så här långt styrker
vår uppfattning om att projektet är ännu bättre än
genomförbarhetsstudien visar. Det skall bli väldigt spännande att se
vad optimeringsstudien kommer att visa.

Lennart Eliasson

VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se (paul.marsden@nordicironore.se)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser
(info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/delarsrapport-januari---mar...
https://mb.cision.com/Main/2831/3115987/1250712.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.