Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-13

Nordic Mines AB: Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2015

Andra kvartalet 2015 * Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till
0,0 Mkr (10,0 Mkr).
* Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet vid
Laivagruvan till -28,4 Mkr (-26,0 Mkr).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,3 Mkr (-27,1 Mkr),
motsvarande -0,01 kr (-0,08 kr) per aktie.
* Periodens totalresultat uppgick till -31,9 Mkr (-32,8 Mkr), motsvarande
-0,01 kr (-0,10 kr) per aktie.
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars
2015).
* Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars
2015).
* Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid
Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden.
* Eva Kaijser utsågs av styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines",
"Bolaget" eller "Koncernen") till ny vd för Koncernen. Se vidare
avsnittetNy vd för Nordic Mines .
* Styrelsen i Nordic Mines har beslutat att tillsvidare avvakta med
produktionsstart av Laivagruvan. Bolaget arbetar dock fortsatt med att
förbereda för en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar
möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet. Se
vidare avsnittenNordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan
samtStrategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan.
* Nordic Mines avhöll årsstämma för Bolaget den 30 juni 2015. På årsstämman
valdes till styrelse för Nordic Mines Lennart Schönning (ordförande),
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (vice ordförande), Krister Söderholm, Tord
Cederlund och Manfred Lindvall. Se vidare avsnittetÅrsstämma .

Januari - juni 2015 * Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till
0,0 Mkr (61,6 Mkr).
* Rörelseresultatet uppgick till -54,7 Mkr (-62,8 Mkr).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -60,5 Mkr (-63,6 Mkr),
motsvarande -0,01 kr (-0,19 kr) per aktie.
* Periodens totalresultat uppgick till -63,0 Mkr (-69,9 Mkr), motsvarande
-0,01 kr (-0,20 kr) per aktie.
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars
2015).
* Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars
2015).

Väsentliga händelser efter periodens utgång * I syfte att uppnå ytterligare flexibilitet inför en framtida återstart av
Laivagruvan samt att på kort sikt nå ytterligare kostnadsbesparingar har
Nordic Mines vidtagit ett antal åtgärder. En principöverenskommelse har
träffats med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida
entreprenaddrift av Laivagruvan. Nordic Mines Oy har meddelat att man
kommer att bjuda in till s.k. samarbetsförhandlingar i syfte att uppnå
ytterligare kostnadsbesparingar i närtid vid Laivagruvan.
* Nuvarande General manager Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta
sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016. Se vidare
avsnittetFörändringar vid Laivagruvan .
* Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på
ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har
till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från
Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning
härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen
bryter mot det gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt
att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Se
vidareVäsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01

Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.05
den 13 augusti 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli
en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom
miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av
2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i
Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda
med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX
Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se

Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2015
http://hugin.info/138647/R/1945280/705201.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1945280

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.