Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-31

Nordic Mines AB: Nordic Mines genomför sammanläggning av aktier

PRESSMEDDELANDE 31 augusti 2015

På årsstämman för Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") den
30 juni 2015 beslutades bland annat om en minskning av Bolagets aktiekapital
för täckning av förlust samt en sammanläggning (omvänd split) av Bolagets
aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en aktie. Sedan
åtgärderna godkänts av Bolagets långivare genomför Bolaget nu årsstämmans
beslut.

Riktad nyemission

För att åstadkomma ett jämnt delbart antal aktier i Bolaget och på så sätt
underlätta en sammanläggning av Bolagets aktier bemyndigade årsstämman
Bolagets styrelse att besluta om en riktad nyemission av aktier i Bolaget.
Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen beslutat om en riktad
nyemission av fyra aktier till Evli Corporate Finance AB. De nya aktierna har
emitterats till en teckningskurs uppgående till befintliga aktiers kvotvärde
(totalt 0,1811 kr).

Det totala antalet utestående aktier i Nordic Mines efter den riktade
nyemissionen uppgår till 5 403 043 200.

Sammanläggning av aktier (1:100)

Den av årsstämman beslutade sammanläggningen av Nordic Mines aktier innebär
att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 ny aktie. Styrelsen har med
utnyttjande av bemyndigande från årsstämman fastställt avstämningsdagen för
sammanläggningen till den 16 september 2015.

Sista dag för handel i Nordic Mines aktier på NASDAQ Stockholm före
sammanläggningen är den 14 september 2015. Första dagen för handel i Nordic
Mines aktier efter sammanläggningen är den 15 september 2015, vilket innebär
att aktiekursen från och med den 14 september 2015 kommer att återspegla
effekten av sammanläggningen. Observera även att från och med detta datum
handlas aktien med en ny ISIN-kod, SE0007491105.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Nordic Mines att
minska från 5 403 043 200 till 54 030 432. Kvotvärdet för Bolagets aktier
kommer efter sammanläggningen att uppgå till 4,5269 kr per aktie. Bolagets
aktiekapital påverkas inte av sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som
motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i
Nordic Mines ägo och därefter säljas. Försäljningslikviden från de
överskjutande aktierna kommer att betalas ut till berättigade aktieägare
omkring den 21 september 2015.

Tidplan för sammanläggning av aktier

-------------------------------------------------------------------------------------------
| 14 september 2015 Sista dag för handel före sammanläggning |
| 15 september 2015 Första dag för handel efter sammanläggning. Ny ISIN-kod SE0007491105 |
| 16 september 2015 Avstämningsdag för sammanläggning |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Årsstämman beslutade även om minskning av Bolagets aktiekapital med 147 245
000 kr, att genomföras utan indragning av aktier, för täckning av förlust.
Sedan aktiekapitalminskningen registrerats av Bolagetsverket den 20 augusti
2015 uppgår Bolagets aktiekapital till 244 590 214,44 kr.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 31 augusti
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se.

Nordic Mines genomför sammanläggning av aktier
http://hugin.info/138647/R/1948497/707766.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1948497

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.