Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-07

Nordic Service Partners Holding AB: Danske Koncept Restauranter Holding ApS begär obligationsinnehavarnas godkännande för eventuell avnotering av NSP-aktien

Nordic Service Partners Holding AB ("NSP") emitterade i juni 2014 ett
obligationslån om 200 MSEK. Med anledning av Danske Koncept
Restauranter Holding ApS ("DKR") offentliga uppköpserbjudande
("Erbjudandet") har NSP, på uppdrag av DKR, idag formellt inlett en
process i syfte att inhämta obligationsinnehavarnas godkännande för
eventuell avnotering av NSP-aktien. Ett sådant godkännande från
obligationsinnehavarna är nödvändigt för att DKR ska fullfölja
Erbjudandet för det fall Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning
att DKR skulle bli ägare till mer än 90 procent av det totala antalet
aktier i NSP. Om godkännande erhålls av obligationsinnehavarna i
sådan utsträckning att avnotering av NSP-aktien kan ske, kommer de
obligationsinnehavare som röstade för sådant godkännande att erhålla
ersättning av DKR.

Som underlag till Obligationskonsortiet har DKR sammanställt viss
bakgrundsinformation. I denna bakgrundsinformation beskrives kort DKR
samt hur NSP skall skötas framgent inklusive viss information om
relationerna gentemot varumärkesägarna Burger King, KFC och TGI
Fridays.

NSP har inte kontrollerat den av DKR lämnade informationen, och saknar
också möjlighet att göra det. Baserat på den information som
erhållits av DKR finner NSP det svårt att bedöma effekterna av DKR:s
övertagande avseende NSP:s framtida resultat och finansiella
ställning. En avnotering av NSP-aktien minskar bolagets möjligheter
att resa kapital på kapitalmarknaden. Det är därför NSP:s uppfattning
att kompletterande information möjligen krävs för att
obligationsinnehavarna skall kunna känna sig komfortabla med DKR:s
möjlighet att stötta bolaget framdeles. NSP har begränsad kännedom om
hur de olika varumärkesägarna, förutom delvis Burger King, kommer att
reagera vid en situation där Erbjudandet fullföljs. NSP kan inte
bedöma huruvida ett förändrat ägarskap faktiskt kommer att ha en
negativ påverkan på bolagets strategi och lönsamhet.

För fullständig information om denna begäran hänvisas till NSP:s
webbplats: www.nordicservicepartners.se, eller till agenten för
obligationslånet, CorpNordic Sweden AB:s webplats: www.corpnordic.com

För frågor kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Agenten:

Sara Olsson, CorpNordic Sweden AB, telefon 08-402 72 39, mobil
0733-648 128

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800
miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i
Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i
Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/danske-ko...
http://mb.cision.com/Main/226/9802307/399578.pdf

Författare WKR