Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-30

Nordic Service Partners Holding AB: NSP: FÖRÄNDRAT ANTAL AKTIER I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB

Innehavare av konvertibler i NSP Holding AB har tecknat sig för 283
685 nya aktier genom nyttjande av konvertibla skuldebrev som ställts
ut som del av köpeskilling för förvärvet av Swedburger AB, som
förvärvades i oktober 2012. Konverteringskursen var 14,10 kronor.

Antalet utestående aktier uppgår därefter till sammanlagt 12 145 101
aktier varav 12 144 726 av serie B och 375 av serie A.

Aktiekapitalet uppgår därefter till 87 444 727,20 kronor.
Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30
september 2015.

För vidare frågor, kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900
miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i
Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är
Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är
NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och
TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.
För mer information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/nsp--fora...
http://mb.cision.com/Main/226/9839269/425178.pdf

Författare WKR