Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

NORDIC WATERPROOFING: FOKUS PÅ ORDER OCH KOSTNADER I OSÄKER TID

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordic Waterproofing hade en bra start på året
men reviderade sina utsikter den 27 mars på grund av covid-19.

"Påverkan på vår koncern från covid-19-utbrottet är svår att förutsäga, men
det kommer troligtvis att ha en dämpande effekt på försäljningen som ett
resultat av den allmänna ekonomiska utvecklingen. För närvarande anser vi det
inte vara möjligt att ge någon vägledning gällande rörelseresultatet (EBIT)
för helåret 2020", skriver vd Martin Ellis i dag, måndag, i delårsrapporten.

Nordic Waterproofing ökade nettoomsättningen med 18 procent i det första
kvartalet. Ökningen förklaras i huvudsak av stark försäljning inom låglutande
tak i Sverige, Finland och Danmark, men även inom Veg Tech. Medan
rörelsesegmentet Products&Solutions rapporterade en försäljningsökning om 21
procent, ökade rörelsesegmentet Installation Services med 9 procent.

Som kommunicerats tidigare, implementeras ett omfattande
vinstförbättringsprogram inom Taasinge-gruppen, Nordic Waterproofings
verksamhet för prefabricerade element.

"Effekterna från programmet har ännu inte realiserats. I både Taasinge
Elementer i Danmark och RVT i Norge har vi starka orderböcker i slutet av
kvartalet", skriver vd.

Distri Pond, som förvärvades i februari 2019 och som är en del av Seal Eco,
inledde året med något lägre försäljning än föregående år till följd av
påverkan från covid-19 i Belgien.

"Vår verksamhet för gummiduk, Seal Eco, är den enda delen av vår verksamhet
som hittills har påverkats av covid-19 och utsatts för avmattningen på
marknaderna i Storbritannien och Belgien", skriver bolaget.

Med tanke på den rådande osäkra situationen gällande påverkan från covid-19,
har Nordic Waterproofing ökat fokus på orderingång, kostnadskontroll och
kreditkontroll.

"Vi har också vidtagit åtgärder för att säkra tillgången på råmaterial för att
garantera leveransförmågan till våra kunder. Våra nuvarande förvärvsprojekt
är på kort sikt satta på vänt i avvaktan på att vi tydligare kan avläsa
effekterna av Covid-19", skriver Nordic Waterproofing.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News