Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-14

Nordic Waterproofing förvärvar Annebergs Limtræ

Nordic Waterproofing har genom sitt danska dotterbolag Taasinge Elementer A/S förvärvat 100 procent av Annebergs Limtræ A/S (Annebergs Limtræ) i Lunde på Sydvästjylland. Med detta förvärv stärker Taasinge Elementer sin värdekedja genom egen produktion av viktiga komponenter i limträ. På Annebergs Limtræ får de mångåriga ägarna också ett önskat generationsskifte på plats. Taasinge Elementer fortsätter därmed den strategiska process som ska rusta bolaget för att ta vara på möjligheterna på en växande marknad för hållbara bygglösningar.

Annebergs Limtræ har funnits på marknaden sedan 1996, då familjen Anneberg sålde av fem virkesbutiker för att fokusera på limträproduktion. Idag, 26 år senare, har företaget en välskött och automatiserad fabrik med en försäljning överstigande 40 MDKK och som sysselsätter 16 anställda inom tillverkning av balkar, pelare och små limträhus.
Taasinge Elementers förvärv av Annebergs Limtræ grundas i ett strategiskt beslut att ta kontroll över en större del av värdekedjan. Hittills har företaget köpt limträ från ett antal externa leverantörer, men säkrar nu en egen skalbar produktion av limträ i Danmark. I och med förvärvet får Annebergs Limtræ inte bara en ny ägare, de kommer också att ha en ny, stor kund när produktionen av komponenter till Taasinge Elementers fabriker inleds inom en snar framtid.

Transaktionen slutfördes den 14 september 2022. Förvärvet finansierades genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2022 inom segmentet Products and Solutions.

“Limträ är en viktig resurs i vår produktion och med förvärvet av Annebergs Limtræ stärker vi vår värdekedja och säkerställer en kort och stabil leveranstid av viktiga komponenter till våra fabriker i Danmark, Lettland och Norge. Vi tar över en välskött verksamhet med ett gott rykte på marknaden.” säger Martin Tholstrup, vd för Taasinge Elementer. “Förutom en högspecialiserad egen tillverkning av limträ till våra fabriker tar vi över ett starkt sortiment av specialprodukter inklusive naturstugor och lusthus. Det är en marknad i positiv utveckling, där Taasinge Elementer inte finns idag.” säger Martin vidare.
  
På Annebergs Limtræ hade ägarna Frits Anneberg, 62, och Christian Anneberg, 56, börjat planera för ett framtida generationsskifte. “Det har varit avgörande för oss att hitta en ägare som vill satsa lokalt på den fortsatta utvecklingen av Annebergs Limtræ och skapa nya arbetstillfällen till nytta för närområdet. Det har vi hittat i Taasinge Elementer och vi ser ägarbytet som en riktigt bra möjlighet för både bolaget och våra medarbetare. Det är en väldigt spännande tid som vi står inför.” säger Christian Anneberg, vd för Annebergs Limtræ.

"Nordic Waterproofings förvärvsstrategi fokuserar på hållbara byggnadslösningar. Träbaserade konstruktioner är en viktig komponent i arbetet med att vända utvecklingen av utsläpp av växthusgaser vilka genererar den globala uppvärmningen. Förvärvet av Annebergs Limtræ ökar ytterligare vår koncerns bidrag till hållbara konstruktioner. Det är glädjande att ledningen för Annebergs Limtræ fortsätter att driva verksamheten och vi välkomnar våra nya kollegor i Danmark till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.

För mer information, vänligen kontakta


Palle Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet


Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, genom delägt dotterbolag i Norge och genom delägda bolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Gauris, Seikat, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Om Taasinge Elementer A/S


Taasinge Elementer grundades 1971 och är Danmarks äldsta och största tillverkare av prefabricerade trätak och fasadelement. Företaget har tre fabriker i Danmark – i Tåsinge, i Hampen och i Sindal – samt en fabrik i Lettland. De fyra fabrikerna producerar årligen tillsammans cirka 300 000 kvm träelement för alla typer av nybyggnation och energirenovering. Produktsortimentet omfattar träbaserade lösningar för fasad, tak, väggar och däck. Taasinge Elementer har ett eget monteringsbolag (TE Montage) och äger även företagen Nordic Build (Danmark), RVT (Norge) och LV Elements (Lettland). Sedan 2017 ingår Taasinge Elementer i Nordic Waterproofing.
Mer information om Taasinge Elementer återfinns på https://taasingeelementer.dk (endast på danska).

Om Annebergs Limtræ A/S


Annebergs Limtræ är specialiserat på tillverkning av balkar, pelare, flerplankelement och små limträhus. Fabriken ligger i Lunde på Sydvästjylland och sysselsätter 16 personer. Annebergs Limträ har rötter tillbaka till 1964, då Knud Anneberg köpte Lunde Trælast. 1985 kom sönerna Frits och Christian in i företaget som därefter växte till fem virkesbutiker. 1996, när sönerna tog över företaget såldes den befintliga verksamheten till förmån för en satsning på tillverkning av limträ. 
Mer information om Annebergs Limtræ återfinns på http://www.annebergs-limtrae.dk (endast på danska).

Bifogade filer


Nordic Waterproofing förvärvar Annebergs Limtræ

Författare MFN