Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Nordic Waterproofing Holding A/S: Årsstämman uppskjuten - uppdatering angående påverkan av Covid-19

Styrelsen i Nordic Waterproofing har idag, till följd av spridningen
av Corona-viruset (Covid-19), fattat beslut om att skjuta upp
årsstämman till ett senare datum. Fram till tiden för årsstämman
kommer styrelsen att ytterligare analysera och bedöma förslaget till
utdelning.

"Vårt beslut att skjuta upp årsstämman är resultatet av en
övergripande bedömning av den nuvarande situationen. Det råder
osäkerhet om den snabbt föränderliga ekonomiska situationen vilken är
svår att bedöma. Vi befinner oss också i ett osäkert läge när det
gäller spridningen av viruset och konsekvenserna av den pågående
Covid-19-pandemin." säger Ulf Gundemark, ordförande i styrelsen.

Nordic Waterproofing har byggbranschen som sin främsta kundgrupp.
Försäljningen påverkas främst av aktiviteten i norra Europa, med
fokus på de nordiska länderna vilka står för 84 procent av koncernens
externa försäljning under 2019. Nordic Waterproofings bedömning är
att verksamheten per slutet av mars inte har haft någon väsentlig
negativ påverkan i samband med utbrottet av Covid-19. Effekterna
under resten av året, med tanke på det osäkra läget, är svåra att
uppskatta men kommer sannolikt att ha en dämpande effekt på
försäljningen om byggtakten avtar i takt med att strängare åtgärder
vidtas. Det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning Nordic
Waterproofing kommer att påverkas i framtiden eftersom vi inte vet
hur länge varje lands insatser kommer att pågå. När Nordic
Waterproofing fastställde förväntningarna för 2020 förväntade man sig
ett rörelseresultat (EBIT) i linje med 2019, förutsatt att jämförbara
vinterförhållanden under fjärde kvartalet. Eftersom den potentiella
effekten av Covid-19, vilket beskrivits ovan är okänd just nu, är det
för närvarande inte möjligt att ge ytterligare vägledning.

Alla medarbetare tar situationen på allvar och iakttar stor omsorg i
förhållande till våra kollegors och kunders säkerhet. Utvecklingen
övervakas noga och Nordic Waterproofing anpassar sina åtgärder i
enlighet med lokala myndigheters råd och föreskrifter. Nordic
Waterproofing har en stark finansiell ställning med en solid
balansräkning efter starka resultat och kassaflöden från tidigare år.

Styrelsens förslag till utdelning för 2019 motiverades av bolagets
starka kapitalposition samt ett stabilt finansiellt resultat under
2019, men med tanke på den osäkra utvecklingen är det idag svårt att
bedöma påverkan på vår verksamhet. Styrelsen för Nordic Waterproofing
kommer att analysera situationen ytterligare för att därefter
utvärdera förslaget till utdelning för 2019.

Nordic Waterproofing kommer att publicera en ny inbjudan till
årsstämman senast tre veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer
att hållas senast den 8 juni, i enlighet med gällande dansk
lagstiftning.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing
Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars
2020, kl. 17:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden
i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar
för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien,
Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic
Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom
helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i
Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och
lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de
flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för
tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit,
Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting,
Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic
Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq
Stockholm med kortnamn NWG.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/arsstamman...
https://mb.cision.com/Main/13997/3073315/1219618.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.