Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Nordic Waterproofing Holding A/S: DELÅRSRAPPORT 1, januari-mars 2019

Första kvartalet i linje med förväntningar med tanke på
säsongsvariationer i Veg Tech

Första kvartalet 2019

· Koncernens nettoomsättning ökade med 20 procent till 569 MSEK
(474), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent.
Företagsförvärv bidrog med 11 procent och valuta med 4 procent

· Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 445 MSEK
(368) och i Installation Services till 138 MSEK (119)

· EBITDA ökade till 18 MSEK (17)
· Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -7 MSEK (2)
· Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,0 procent (14,0)
· Operativt kassaflöde uppgick till -49 MSEK (-65)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,44 SEK (-0,13)
· Koncernen tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 och
samtliga siffror för första kvartalet 2019 är inklusive denna
förändring (jämförelsetalen har inte omräknats). Omräkningen har
påverkat EBITDA med 10 MSEK, rörelseresultatet (EBIT) med 0 MSEK och
nettoresultatet med -1 MSEK. Balansomslutningen har ökat med 137
MSEK.

Meddelande från VD

Första kvartalet i linje med förväntningar med hänsyn till Veg Techs
säsongsvariation

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet ökade med 20 procent
jämfört med föregående år, från 474 MSEK till 569 MSEK. Förvärv
bidrog med 11 procent. Den organiska tillväxten var stark, 5 procent,
och valuta bidrog med 4 procent.

EBIT minskade till -7 MSEK (2 MSEK) och EBITDA uppgick till 18 MSEK
(17 MSEK). Rörelseresultatet var i linje med våra förväntningar med
tanke på normal säsongsvariation i Veg Tech med mycket låg
försäljning under vintern, då det i princip inte levereras eller
installeras några gröna produkter under vintern.

Jag är stolt över att kunna meddela att vårt första förvärv slufördes
under februari och vi fortsätter därmed att uppfylla vårt löfte om
att utveckla vår verksamhet, dels genom organisk tillväxt och dels
genom förvärv. Distri Pond, en ledande distributör av system för
dammar i Belgien, har årlig försäljning omkring 110 MSEK och vi
förväntar oss att kunna expandera verksamheten till närliggande
marknader nära Belgien.

Koncernens ökade nettoomsättning om 20 procent under första kvartalet
påverkades av stark försäljning inom marknaden för takläggning i
Sverige, Norge och Danmark, men även av marknaden för prefabricerade
element i Norge. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions
rapporterade en försäljningsökning om 21 procent, ökade försäljningen
inom rörelsesegmentet Installation Services med 16 procent.

Inom segmentet Products & Solutions varierade vädret under det första
kvartalet, vilket har påverkat våra geografier och våra verksamheter
på olika sätt. Inledningen var kall och snöig i Finland, medan den
senare delen av kvartalet var mildare och mer fördelaktig, speciellt
i Danmark och de södra delarna av Sverige. Försäljningen utvecklades
positivt inom alla segment i Norge, men den intensifierade
försäljnings- och marknadsföringsinsatsen för att öka marknadsandelen
inom bygghandeln har påverkat bruttomarginalen och
försäljningsomkostnaderna negativt.

Den norska verksamheten inom prefabricerade element fortsätter att
utvecklas bra och har en stark orderbok. Samtidigt fortsätter den
danska verksamheten att påverkas av generella förseningar av våra
kunders byggprojekt. Förseningarna försvårar optimering av
produktionsplaneringen, som i sin tur leder till lägre effektivitet
och resultat. Orderingången var positiv under kvartalet, men vi
förväntar att leveransförseningar fortsätter på kort sikt.

Av naturliga skäl är Veg Tech den del av vår verksamhet som är mest
väderberoende men även säsongsbetonad. Huvudprodukten är sedum, som
precis som gräs inte växer under en viss temperatur. Vår och tidig
höst är normalt de bästa perioderna för att installera sedum, medan
det är mycket känsligt för frost och minusgrader kan skada växterna.
Av denna anledning sker leverans och installation av sedum sällan
under vintermånaderna, vilket också är fallet under 2019. Detta leder
till en förlust för Veg Tech under det första kvartalet, vilket
normalt kompenseras av positivt resultat under framförallt andra och
tredje kvartalet.

Som en följd av förbättrat genomförande av projekt inom segmentet
Installation Services i Finland, fokuserar vi nu på förbättrad
orderingång och volymer utan att äventyra lönsamheten. Utsikterna och
förväntningarna på den finska marknaden för året är något negativa,
vilket ger en fortsatt konkurrensutsatt marknad. Trots detta har vi
lyckats öka orderingången under första kvartalet jämfört med
föregående år, och orderboken vid utgången av första kvartalet
överstiger föregående år. Våra danska franchiseföretag upplever en
stark marknad och presterar bra under första kvartalet, med starka
orderböcker och ett bidrag till EBIT som är i linje med föregående
år.

I februari förvärvade vi Distri Pond. Företaget, med en årlig
försäljning omkring 110 MSEK, är en ledande distributör av system för
dammar med ett "one-stop-shop"-erbjudande på den belgiska marknaden
och erbjuder gummiduk av EPDM, pumpar, filter, styrsystem, ljus och
tillbehör samt underhålls- och trädgårdsapplikationer. Dessutom
erbjuder företaget markberedning, installation av gummiduk,
utbildning samt teknisk support och underhåll. Med förvärvet av
Distri Pond etablerar Nordic Waterproofings affärsenhet SealEco sig i
marknaden för högkvalitativa dammsystem. Detta är i linje med Nordic
Waterproofings strategi med utökat produkt- och tjänsteerbjudande
samt vertikal integration. Genom förvärvet av Distri Pond, liksom vid
tidigare förvärv, påvisar och ökar Nordic Waterproofing ytterligare
sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar och
miljöer. Vi välkomnar våra nya kollegor i Belgien till Nordic
Waterproofing!

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och
selektiva förvärv. Organisk tillväxt förväntas främst komma från
utvecklingen av våra senaste förvärv, genom fortsatt utveckling av
våra plattformar för dels prefabricerade element, Taasingegruppen,
och dels gröna tak och ytor, Veg Tech. Vad gäller förvärv så
bibehåller vi vårt fokus på små och medelstora företag med god
möjlighet till synergier med vår befintliga verksamhet.

Året har inletts i linje med våra förväntningar och våra utsikter för
året är oförändrade.

Vejen den 2 maj 2019

Martin Ellis,
VD och koncernchef
Presentation av delårsrapporten

Idag, den 2 maj 2019 kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en
telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och
medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en
webbsändning på www.nordicwaterproofing.com
(https://tv.streamfabriken.com/nordic-waterproofing-q1-2019).
Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas
tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 52
Från Danmark: +45 78 15 01 07
Från Storbritannien: +44 33 3300 9263

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing
Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj
2019, kl. 08:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/13997/2801441/1035655.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.