Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Nordic Waterproofing Holding A/S: Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S ("Bolaget"), med
danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 38 § i den
danska kapitalmarknadslagen och 55 § cf. 56 i danska
aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.

Alcur Fonder AB (Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, organisationsnummer
556703-4870), förvaltar nominellt 1 213 174 aktier med kvotvärde om 1
DKK vardera, motsvarande 5,03 procent av totalt antal utestående
aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltar Alcur Fonder
AB mer än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic
Waterproofing Holding A/S.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing
Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska
kapitalmarknadslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:00 CEST den 7 maj
2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden
i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar
för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien,
Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic
Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom
helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i
Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och
lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de
flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för
tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit,
Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting,
Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic
Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq
Stockholm med kortnamn NWG.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/pressmedde...
https://mb.cision.com/Main/13997/3106504/1243818.pdf

Författare Cision News