Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-05

Norske Skog: Forbedret kontantstrøm og driftssituasjon

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2015 var NOK 260
millioner, opp fra NOK 163 millioner kroner i tredje kvartal. EBITDA ble
forbedret fra tredje kvartal som følge av høyere salgsvolum og lavere
kostnader. Høyere salg og frigjøring av arbeidskapital i kvartalet resulterte
i en kontantstrøm på NOK 363 millioner fra driften før finansposter. Tilbudet
om obligasjonsombytte som ble lansert den 5. januar, er forlenget til 26.
februar 2016.

Netto tap på 304 millioner kroner i fjerde kvartal 2015 ble betydelig påvirket
av negativ urealisert valutatap (uten kontanteffekt) på NOK 119 millioner
knyttet til valutagjeld som følge av kronesvekkelsen. Renter i overkant av
NOK 250 millioner ble betalt i kvartalet. I tillegg ble USD 2015
obligasjonslånet på NOK 200 millioner nedbetalt. Netto rentebærende gjeld
økte med NOK 0,1 milliarder i kvartalet til NOK 8,5 milliarder, som følge av
ugunstige valutaeffekter. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før
netto finansposter var NOK 363 millioner (NOK 2 millioner i 3. kvartal 2015).
Arbeidskapitalen ble sesongmessig redusert med NOK 170 millioner i fjerde
kvartal.

- Vi er tilfreds med høyere salg og forbedret kostnads- og
kontantstrømutvikling i kvartalet, spesielt for de norske enhetene. Den
kraftige svekkelsen av den norske kronen har forbedret driften for de norske
enhetene, men har en negativ effekt på netto rentebærende gjeld, sier Sven
Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Forlengelse av tilbudet til obligasjonseierne i 2016 og 2017

Norske Skog har forlenget tilbudet om obligasjonsombytte, som ble lansert den
5. januar til 26. februar 2016. Eiere av obligasjoner med forfall i 2016 og
2017 tilbys ombytte av nåværende obligasjoner til en blanding av nye usikrede
obligasjoner, evigvarende obligasjoner, obligasjoner med sikkerhet i
varelager og kundefordringer (QSF) og aksjer.

Vilkårene i ombyttetilbudet vil forbli uendret fra tilbudet gitt den 5.
januar. Bakgrunnen for forlengelsen av tidsfristen er at Citibank, på vegne
av 2019 obligasjonseiere, fikk medhold om midlertidig forføyning i en
rettskjennelse 2. februar fra New York State (USA), som betyr at Norske Skog
ikke kan gjennomføre obligasjonsombytte tidligst før rettsmøtet, som er
berammet til 24. februar, er avholdt. En detaljert børsmelding vedrørende
forlengelse av ombyttefristen ble publisert i går.

- Vi vil kraftfullt forsvare Norske Skogs posisjon. Vi oppfatter kravene fra
saksøkerne som grunnløse. Vårt tilbud til obligasjonseierne gavner i sterk
grad alle selskapets interessenter, sier Sven Ombudstvedt konsernsjef i
Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal, som følge av høyere salgsvolumer.
Publikasjonspapirprisene var relativt flate i de siste to kvartalene. Brutto
driftsresultat bedret seg fra forrige kvartal gitt høyere salgsvolumer og
forbedret konkurranseposisjon for de norske fabrikkene som følge av svakere
krone.

De variable kostnadene økte med høyere volum, mens faste kostnader var opp
delvis på grunn av inflasjonseffekt fra kronesvekkelsen. Etterspørselen etter
avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med henholdsvis 6% og 5% for de
første elleve månedene i fjor sammenlignet med samme periode året før.

Australasia
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal med en kombinasjon av gunstige
priser, salgsvolum og kronesvekkelse. De variable kostnadene økte med høyere
salgsvolumer og kronesvekkelse. Faste kostnader falt som følge av en
reversering av miljøavsetninger, men ble negativt påvirket av
kronesvekkelsen. Brutto driftsresultat ble forbedret kvartal-over-kvartal med
gunstig kapasitetsutnyttelse og engangskostnadseffekter.

Etterspørselen etter avispapir i Australasia falt med rundt 9% i de første
elleve månedene i 2015 sammenlignet med samme periode året før, mens
etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil.

Aktiv kapasitetsstyring

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,7 millioner tonn.
Konsernets kapasitet i Europa er 2,0 millioner tonn, mens kapasiteten i
Australasia er 0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var
89% i fjerde kvartal sammenlignet med 85% i tredje kvartal.

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa har blitt bedre som følge
av nylige annonserte kapasitetsstengninger i bransjen. Kapasitetsutnyttelsen
i Europa økte sesongmessig til 86% i perioden. Kapasitetsutnyttelsen i
Australasia var sesongmessig høy på 96% i perioden sammenlignet med 92% i
tredje kvartal 2015.

- Vi har lykkes gjennom en aktiv kapasitetsstyring å styrke kontantstrømmen og
bedre markedsbalansen. Etter en midlertidig markedsstopp startet vi opp igjen
den tredje maskinen på Skogn for å dra nytte av en betydelig kostnadsfordel,
som følge av svakere krone, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2015 (NOK millioner)

----------------------------------------------------------------------------------------------
| Q4 2015 Q3 2015 Q4 2014 2015 2014 |
| Driftsinntekter 3 087 2 779 3 208 11 538 12 150 |
| Brutto driftsresultat (EBITDA) 260 163 190 753 801 |
| Brutto driftsmargin (%) 8.4 5.9 5.9 6.5 6.6 |
| Brutto driftsresultat etter avskrivninger 67 -27 2 -14 66 |
| Restruktureringskostnader -32 -2 -7 -53 -4 |
| Andre gevinster og tap 26 43 29 -86 39 |
| Driftsresultat 61 13 24 -153 102 |
| Andel resultat tilknyttede selskaper -18 -7 -4 -41 1 |
| Finansposter -376 -782 -858 -801 -1 357 |
| Skatt 29 33 -178 40 -223 |
| Resultat -304 -742 -1 017 -955 -1 477 |
| Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 363 2 640 66 947 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Oppdatering av nye vekstinitiativer

Biogass ved Saugbrugs
Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er i
rute og er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt
ut bidra til brutto driftsresultatet i 2017. Norske Skog vurderer nå å
kopiere prosjektet på Skogn og i Golbey.

Trepellets i New Zealand
Nature's Flames årlige pelletsproduksjon har nådd 40 000 tonn. Norske Skog
vurderer å utvide produksjonen av pellets, som vil gi en betydelig
konkurransefordel i eksportmarkedet. Pellets gir betydelige miljøgevinster
som erstatning for fossilt brensel.

Utsikter

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa bedret seg i løpet av
høsten i fjor med effekten fra kapasitetsstengninger i bransjen. Dette har
ført til høy kapasitetsutnyttelse inni 2016 og bedre priser på tvers av alle
publikasjonspapirkvalitetene. Prisene i Australasia er stabile, mens de
asiatiske avispapirprisene har økt noe.

Gunstige energikostnader for de europeiske fabrikkene og
effektiviseringstiltak ved samtlige fabrikker forventes å redusere variable
kostnader med 2-3% per tonn i 2016. Faste kostnadstiltak fortsetter ved
samtlige fabrikker med mål om å nå NOK 600 millioner nivå for faste kostnader
per kvartal innen årsslutt i 2016.

Vekstinitiativene, som ble annonsert i fjor, vil begynne å bidra til brutto
driftsresultat i år, og forventes å bidra fullt ut innenfor en tidsramme på
3-4 år.

Presentasjon og kvartalsmateriell

Et opptak av konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og
presentasjonspakke vil være tilgjengelig påwww.norskeskog.com.

Oslo, 5. februar 2016
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

-------------------------------------------------------
| For ytterligere informasjon: |
| Norske Skog media: Norske Skog finansmarkedet: |
|Kommunikasjonsdirektør Direktør Investor Relations |
|Carsten Dybevig Tom Rogn |
|Mob: 917 63 117 Mob: 948 55 659 |
|Twitter: @Norske_Skog |
-------------------------------------------------------

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q4 2015 Norske Skog kvartalsrapport
http://hugin.info/105/R/1983968/727223.pdf
Q4 2015 Norske Skog presentation
http://hugin.info/105/R/1983968/727224.pdf
Q4 2015 Norske Skog pressemelding
http://hugin.info/105/R/1983968/727222.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norske Skog via Globenewswire

HUG#1983968

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.