Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-30

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling

Det vises til innkalling av 31. mai 2022 til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") og børsmelding 30. mai 2022 vedrørende fusjon mellom SalMar ASA som overtakende selskap og NRS som overdragende selskap. Generalforsamlingen ble avholdt i dag, og alle forslag til vedtak ble vedtatt som foreslått, herunder godkjenning av fusjonsplan for fusjon med SalMar ASA og godkjenning av rettet aksjeemisjon mot NTS ASA. Protokollen fra møtet er vedlagt denne børsmeldingen.

Nærmere informasjon om fusjonen finnes i NRS' børsmelding 30. mai 2022 og fusjonsplanen datert 30. mai 2022 med vedlegg. Fusjonsplanen med vedlegg er tilgjengelig på NRS' hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com.

Nærmere informasjon om aksjeemisjonen, herunder bakgrunnen for emisjonen, tegningskurs, tegningsfrist o.l., finnes i NRS' børsmelding 30. mai 2022.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000

Administrerende direktør Charles Høstlund: +47 994 18 449

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Författare Cision