Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-22

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling - forslag fra valgkomiteen

Det vises til børsmelding fra selskapet 31. mai 2022, med innkalling til ekstraordinær generalforsamling torsdag 30. juni 2022 kl. 09.00, Ferjemannsveien 10, Trondheim.

I forhold til sak 5 på sakslisten (Honorar til styrets medlemmer), følger det vedlagt en innstilling fra valgkomiteen. Innstillingen vil også bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwayroyalsalmon.com.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Charles Høstlund, CEO: + 47 994 18 449

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Författare Cision