Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Fusjonen med SalMar ASA er gjennomført

Det vises til NRS sin børsmelding tidligere i dag den 7. november 2022 vedrørende gjennomføring av fusjonen med SalMar ASA.

Fusjonen har blitt gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret etter børsens stengetid i dag. NRS er dermed nå slettet som selskap, og siste handelsdag for NRS-aksjene på Oslo Børs var i dag. SalMar har nå overtatt samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra NRS. Fusjonsvederlaget, som består av kontanter og nye aksjer i SalMar, forventes levert til de tidligere aksjonærene i NRS rundt 11. november 2022. Eventuelle handler i vederlagsaksjene før slik levering må gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk for shortsalg og annet aktuelt regelverk.

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for NRS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 18 449

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Författare Cision