Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Fusjonen med SalMar ASA forventes gjennomført etter børsslutt 7. november 2022

Det vises til børsmelding fra Norway Royal Salmon ASA ("NRS") den 31. oktober 2022 om kjøp av samtlige aksjer i SalmoNor AS og fusjonen med SalMar ASA ("SalMar") ("Fusjonen").

Styret i NRS har i dag vedtatt å gjennomføre Fusjonen, og gjennomføringsmelding for denne er i dag sendt til Foretaksregisteret. Det forventes at Fusjonen vil bli gjennomført etter børsens stengetid i dag ("Ikrafttredelsesdatoen"). Det forventes derfor at siste handelsdag for NRS-aksjene vil være i dag.

Ved gjennomføringen av Fusjonen vil SalMar overta samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra NRS, og NRS vil bli oppløst. Aksjonærene i NRS vil motta fusjonsvederlag bestående av 0,303933 aksjer i SalMar og NOK 52,84 i kontanter for hver aksje i NRS de eier ved utløpet av Ikrafttredelsesdatoen, slik aksjonærene vil fremgå av NRS sitt aksjonærregister i VPS ved utløpet av 9. november 2022 (eierregisterdatoen for Fusjonen).

Forutsatt at Fusjonen registreres på tidspunkt som angitt over, forventes vederlagsaksjene levert til kvalifiserte mottakeres verdipapirkontoer i VPS den 11. november 2022. Eventuelle handler foretatt av investorer i disse aksjene før slik levering må gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk for shortsalg og annet aktuelt regelverk.

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for NRS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 18 449

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Författare Cision