Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-03

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ny aksjekapital registrert

Det vises til Norway Royal Salmon ASA ("NRS") sin børsmelding datert 2. november 2022 vedrørende gjennomføring av avtale om kjøp av samtlige aksjer i SalmoNor AS fra NTS ASA ("NTS").

Kapitalforhøyelsen i NRS har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret, og NRS sin aksjekapital er således blitt forhøyet fra NOK 43 572 191 med NOK 15 360 452 til NOK 58 932 643 ved utstedelse av 15 360 452 nye aksjer til NTS. NRS sin aksjekapital består dermed av til sammen 58 932 643 aksjer hver pålydende NOK 1.

De nye aksjene vil bli levert i VPS på særskilt ISIN og vil ikke bli tatt opp til handel på Oslo Børs grunnet den forestående fusjonen mellom NRS og SalMar ASA ("Fusjonen"). For nærmere informasjon om Fusjonen vises det til NRS sin børsmelding datert 31. oktober 2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 18 449

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Författare Cision