Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-02

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 2. juni 2022 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått. Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 2. juni 2022.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Charles Høstlund:

Mob: +47 994 184 49

Mail: charles.hostlund@salmon.no

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Författare Cision