Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Norwegian Property ASA: NPRO: Vellykket utstedelse av obligasjoner

Norwegian Property ASA har i dag utstedt NOK 119 millioner i
obligasjonslånet NPRO07 med ISIN NO 0010794241 (løpetid fram til 31.
mai 2024) til en rente på 3 mnd NIBOR+0,73%. Totalt utestående etter
transaksjonen vil være NOK 428 millioner.

Innbetalingsdato vil være 17. februar 2020.

SEB har vært tilrettelegger for plasseringen.

For ytterligere informasjon: Haavard Rønning, CFO, Tel. +47 400 20
019.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert
kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og
Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og
attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer
består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i
tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer.
Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig
verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning,
Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.
www.npro.no
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/norwegian-property-asa/r/npro--vellykket-utst...

Författare Cision News