Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

NOTE: NOTEs delårsrapport januari-mars 2019

Finansiell utveckling januari-mars
· Försäljningen ökade med 32% till 405 (308) MSEK.
· Rörelseresultatet ökade med 58% till 27 (17) MSEK.
· Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 6,6% (5,5%).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 64% till 25 (15) MSEK.
· Resultat efter skatt förbättrades med 64% till 20 (12) MSEK, vilket
motsvarar 0,70 (0,43) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 (13) MSEK, vilket
motsvarar 0,06 (0,46) SEK/aktie.

Vd-kommentar
"Efter ett framgångsrikt 2018 för NOTE kan utvecklingen under Q1 anses
vara av rekordartad karaktär. Försäljningen ökade med 32% till 405
MSEK, varav vårt nyligen förvärvade bolag Speedboard Assembly
Services bidrog med ungefär hälften av tillväxten. Vi vinner fortsatt
nya kunders förtroenden, såväl inom traditionell industri som inom
nya snabbväxande applikationsområden. Mycket glädjande var också att
vi under april kunde annonsera det omfattande samarbete inom
elektronikproduktion som vi inlett med DeLaval.

Vårt rörelseresultat för Q1 ökade med 58% till 27 MSEK, vilket är ett
resultat av tillväxt, en fortsatt stabil kostnadsutveckling och en
stark utveckling inte minst i våra Västeuropeiska fabriker.

Vi står finansiellt mycket väl rustat för framtiden. Vi har flera
större, spännande kundprojekt under upprampning och vår orderstock
växte under perioden till en rekordhög nivå. Jag ser därför goda
möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling", säger Johannes
Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag
tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta
pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 15
juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 476 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1050. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande
den 25 april 2019 klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/note/r/notes-delarsrapport-januari-mars-2019,...
https://mb.cision.com/Main/165/2795208/1030633.pdf
https://mb.cision.com/Public/165/2795208/854f9e89858e6536.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.