Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Novus Group: Årsstämma i Novus Group International AB avhölls den 31 oktober 2019

Följande beslut togs vid stämman:

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd
årsredovisning samt beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och
verkställande direktören.

2. Stämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2018/2019 skall
lämnas uppgående till 0,1kr/aktie.

3. Stämman beslutade om omval till styrelsen av Bertil Jacobson,
Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström, Micael Dahlén, Murat Yigit och
Suzan Engel som ordinarie ledamöter.

Revisor valdes Charlotte Holmstrand på Ernst & Young (E&Y AB).

4. Stämman beslutade om att ett styrelsearvode på 60 000 kr utgår till
externa styrelseledamöter samt 80 000 kr till Styrelseordförande.
Arvode till revisorn utgår enligt löpande räkning.

VD presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 och
rapporterade om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Rörelsens intäkter under räkenskapsåret uppgick till kSEK 56 136 (53
536) och rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 606 (4 579), vilket
gav en rörelsemarginal på 2,9% (8,6%). Finansnettot uppgick till kSEK
-1 (1). Resultatet före skatt uppgick till kSEK 1 605 (4 580).
Uppskjuten skatt uppgick till kSEK 0 (0). Resultat efter skatt
uppgick till kSEK 1 217 (3 506). Resultat per aktie blev SEK 0,12
(0,34).

Under verksamhetsåret har många nya uppdrag tillkommit. Novus
utvecklar en ny produkt kring mätbarhet av företags
hållbarhetsarbeten som inleds med seminarier och kommer vara
tillskott till Novus' produktportfölj under nästa verksamhetsår.

Novus fortsätter att växa personellt och för att kunna hantera detta
har ytterligare ett våningsplan på Stockholmskontoret invigts och ett
kontor i Malmö inrättats.

Vårt arbete består av allt annat än en sifferleverans. Vi arbetar med
att forma en ny undersökningsbransch där man går tillbaka till den
värdefulla kunskap som riktiga undersökningar kan leverera. Så här
långt har det varit framgångsrikt, vi kan anställa fler och får hela
tiden nya kunder. Det är lätt att tro att digitaliseringen och AI
betyder att människan inte behövs. Men de som räknar bort oss
människor kommer obönhörligt att gå fel i sin affärsutveckling. Vi
levererar inte siffror utan kunskap som har ett operativt värde för
våra kunder.

Fullständiga beslut och handlingar finns tillgängliga på bolagets
kontor från och med den 31 oktober 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Torbjörn Sjöström, VD

08 535 25 821

Novus Group International AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/novus-group/r/arsstamma-i-novus-group-interna...
https://mb.cision.com/Main/11554/2951167/1133860.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.