Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

Novus Group: DELÅRSRAPPORT Q1 - JANUARI till MARS 2021

Novus fortsätter sin organiska tillväxt med ett starkt Q1 2021. Omsättning och lönsamhet ökar och rörelsemarginalen är över 10 %.

Att Novus är det undersökningsföretag som flest i Sverige känner till ger resultat. En kännedom som är ett resultat av ett högt förtroende i det offentliga rummet för Novus arbete och metoder. Man kan lita på att Novus gör bra undersökningar och har tillförlitliga metoder helt enkelt.

Vi kontaktas allt oftare av kunder som uttalat värderar tillförlitligheten och därför primärt vänder sig till Novus.

Förtroende, integritet och oberoende är helt centrala för ett undersökningsföretag. Ledord Novus inte bara har internt utan även trycker på externt. Tillväxten kombinerat tillsammans med lönsamhet är ett direkt resultat av den tydliga positionering Novus tagit och det fokuserade arbetet för att inte bara prata om trovärdighet utan i det vi gör visa att den finns där.

Att Novus inte drog ned under pandemin utan snarare fortsatte med full styrka under har också bidragit till att lägga grunden för fortsatt tillväxt.

Efterfrågan på den kunskap Novus levererar ökar och vi möter den ökade efterfrågan både med förbättrade interna processen och med nyanställningar.

Det finns goda möjligheter till en mycket starkare marknadsposition med tillväxt utan att behöva riskera lönsamheten.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Författare Cision