Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-26

Novus Group: DELÅRSRAPPORT Q2 - APRIL 2022 till JUNI 2022

Perioden april-juni 2022 jämfört med samma period 2021

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 20 671 (21 375)
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 764 (1 455)
  • Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 1 396 (1 142)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,13 (0,11)

Halvåret januari - juni 2022 jämfört med samma period 2021

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 41 364 (39 569)
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 5 255 (3 746)
  • Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 4 163 (2 938)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,40 (0,28)

VD-kommentar

Det är mycket tillfredsställande och ett styrkebevis att vi kan redovisa en ökad omsättning och förbättrat resultat första halvåret 2022, en omsättningsökning på 4,5 % innebär en resultatförbättring på drygt 40 % och en rörelsemarginal på 12 %. Målet för Novus är organisk tillväxt som baseras på hög kännedom och tillit till den kunskap Novus undersökningar ger våra kunder. Det är den strategin som är grunden för det förbättrade resultatet.

Ett viktigt nyckeltal, som uppnåtts tidigare är att Novus ska vara det mest kända undersökningsföretaget i Sverige. Nu är vi inne i ett valår och synligheten kommer att vara ännu högre på grund av vår höga närvaro kring politik och samhällsundersökningar. Det är en viktig närvaro inte bara för att det krävs tillförlitlig kunskap i de frågorna men också att en fortsatt hög kännedom leder till att fler ser Novus som förstaval när de skall bestämma undersökningspartner.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Författare Cision