Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

NRS: Norway Royal Salmon: Q4 19 - Operasjonell EBIT på MNOK 136

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde
kvartal 2019 på MNOK 136 og en EBIT pr. kg på NOK 16,71. Tilsvarende tall fra
samme kvartal året før er MNOK 233 og NOK 17,73.

- Salget av Region Sør ble gjennomført den 16. desember 2019 og økte resultat
etter skatt med en gevinst på MNOK 922 i kvartalet. Økte produksjonskostnader
har redusert marginen i kvartalet, mens prisen på laks økte gjennom kvartalet.
NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av
kvartalet 20 % høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før, uttaler
konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2019 har NRS driftsinntekter på 5,6 milliarder og oppnådde en
operasjonell EBIT på MNOK 543 og et overskudd etter skatt på MNOK 1 313. Styret
foreslår et utbytte på NOK 10,00 pr aksje for 2019.

Salget av Region Sør er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er redusert
med MNOK 893 i løpet av kvartalet til MNOK 33. Egenkapitalen ved utgangen av
kvartalet er på MNOK 3 357 som gir en egenkapitalandel på 72 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2019 på MNOK 146,0
mot MNOK 243,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt
ble NOK 17,71 mot NOK 20,20 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2019 før
salgstidspunktet på MNOK 5,6 mot MNOK 1,0 tilsvarende kvartal året før.
Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 6,77 mot NOK 0,60 i tilsvarende
kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 9 070 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 % lavere
enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 8
243 tonn i Region Nord og 826 tonn i Region Sør. For 2020 antas slaktevolumet å
bli 37 000 tonn, som er en økning på 36 % sammenlignet med slaktevolumet for
Region Nord i 2019. Salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet med et
solgt volum på 24 726 tonn laks, som er 11 % lavere enn tilsvarende kvartal
forrige år.

- Konsernet ble i fjerde kvartal er innvilget grønn finansiering på MNOK 400 og
75 % av NRS sine lokaliteter er nå ASC-sertifiserte. Det er gledelig å oppleve
at vår satsning på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir
uttelling i gunstigere lånevilkår, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

· Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
· Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 34 746 tonn MTB for lakseoppdrett
lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3
tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner
og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt
posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget
salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/494973

Författare OSE News