Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-19

Nu är den egna studien igång

Detta är en betald analys på uppdrag av SpectraCure utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SpectraCures studie med IDOSE för behandling av återfall av prostatacancer med PDT startades igång i april. Ett viktigt steg för bolaget i rätt riktning. Resultat förväntas vid årsskiftet och kan vara en trigger för aktien. 

Återfall av lokal prostatacancer drabbar cirka 30 procent av de som en gång diagnosticerats. De vanligaste behandlingsformerna är ofta hormonbaserade med mindre tilltalande biverkningar som trötthet, depression och impotens. 

SpectraCure utvecklar och marknadsför verktyget, IDOSE®, med tillhörande 18 laserfibrer för behandling av återfall med metoden Photodynamic therapy (PDT). Metoden innebär att en patient behandlas med ett speciellt läkemedel som aktiveras av ljus. Med hjälp av denna metod kan många biverkningar associerade med traditionella behandlingsmetoder undvikas.

IDOSE® med tillhörande 18 laserfibrer optimerar förutsättningarna för det fotoreaktiva läkemedlet att verka effektivt. Det unika är att laserfibrerna styrs individuellt med hjälp av en egenutvecklad programvara. Det möjliggör för att dosering kan individanpassas i realtid efter varje enskild tumörs struktur. Detta har i studier påvisats vara fördelaktigt.

Den första patienten i pågående fas I-studie behandlades i slutet av april 2017. Studien uppskattas omfatta mellan 12 och 36 patienter med syftet att identifiera rätt doseringsnivå. Givet att målen uppnås skall därefter en fas II och en fas III-studie genomföras. För den sistnämnda avser bolaget att ingå samarbete, vilket rimligtvis för det med sig delade kostnader, men också delade intäkter.

Med Systemet används generika på ett välbeprövat läkemedel, vilket reducerar risken. Bolaget hoppas kunna erhålla särläkemedelsstatus vilket skulle innebära en kortare väg till marknaden. Genom att nischa sig mot ett mindre segment på marknaden är konkurrensen också lägre och en eventuell etablering kan därmed gå fortare. Lansering kan bli möjlig först 2020. Vägen till marknaden är därmed lång med flera potentiella hinder. Väl där kan konkurrensen trots allt bli hård. För en etablering kan ytterligare kliniska data på effekt komma att krävas.

Författare Markus Augustsson