Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-05

Nu faller vinsterna

wysiwyg_image

Under elva kvartal i rad har bolagen överträffat analytikernas prognoser. Så inte denna gång. Däremot fortsätter försäljningen att öka markant. Tacka den svaga kronan för det.  

Efter att 37 storbolag lämnat rapport, motsvarande ungefär 65 procent av börsvärdet, kan konstateras att detta kvartal levererar ett flertal trendbrott. Den summerade vinsten för samtliga bolag har så här långt fallit med 5 procent, att jämföra med vinstökningar de senaste sju kvartalen dessförinnan. Detta är exklusive två gigantiska nedskrivningar av goodwill i Telia och SSAB. Om dessa tas med får vi ett mycket kraftigt vinstras. Kvalitetstestar vi den underliggande vinsttrenden, genom att plocka bort de tre bolag som har störst vinstökning (Swedbank, Nordea, SEB) och de med störst vinstminskning (H&M, Ericsson, Electrolux) stannar nedgången på 1 procent.  

Prognostrenden bruten  

Utfallet mot analytikernas prognoser enligt analysfirman Infront har visat plus varje kvartal de senaste elva. Det är en unikt stark trend, men denna gång lyckades inte företagen addera ytterligare ett positivt kvartal. Visserligen kan minus 1,0 procents avvikelse framstå som försumbart, men i dessa sammanhang är det ett tydligt trendbrott. De senaste åtta åren har nämligen bolagen i genomsnitt lyckats överträffa analytikernas prognoser med 1,0 procent, varför denna mätning handlar om små tal. Justerat för bolagen i toppen (Skanska, Stora Enso, Nordea) och i botten (H&M, Ericsson, Volvo) ligger utfallet på minus 0,4. 

Försäljningen ångar på

Precis som vid förra summeringen fortsätter försäljningen att stiga markant. Jämfört med samma kvartal för ett år sedan ligger uppgången på osannolika 19 procent, vilket är extremt starkt. Även här syns dock en dämpning, för Q3 levererade en uppgång på 23 procent. Samtidigt är utfallet mot prognos 2,8 procent, mot 4,0 procent förra kvartalet. Den kombinerade effekten av stigande utländska valutor (USD +21%, EUR +8%, GBP +5%, mätt som kvartalssnitt) och en global inflation på 8 procent fortsätter att ge försäljningsökningar, framförallt i utlandsberoende företag.  

Och slutsatsen…?

Det var ofrånkomligt att trenden till slut skulle brytas och att detta sker efter att den globala räntenivån i industriländerna stigit i snitt ungefär 3 procent, är inte överraskande. Vad som är överraskande är att bolagen under så lång tid lyckats hålla tillväxten uppe. Det kommande året blir däremot tuffare eftersom de positiva valutaeffekterna sakta avtar, samtidigt som löneäkningarna i Europa kommer igång..  

Författare Peter Malmqvist