Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Numisbing: Delårsrapport juli - september 2019 för Numisbing AB

Delårsrapporten omfattar perioden 2019-07-01-2019-09-30.

Om Numisbing
Numisbing har varit aktiv i den numismatiska marknaden sedan2012.
Numisbing är en ledande i numismatisk verksamhet i Mellanöstern med
en marknadsandel om nära 75 procent. Numisbing söker tillträde till
Nasdaq First North för att höja Bolagets offentliga profil. För
närvarande finns det få noterade företag som specialiserat sig på en
nischverksamhet att handla och investera i sällsynta och antika mynt
eller andra sällsynta samlarobjekt. Investeringsintresse för sådana
mynt har ökat under de senaste åren, och aktiemarknadsinvesterare
söker mer olika investeringsportföljer.

Numisbing har sitt moderbolag i Stockholm, medan det operativa
dotterbolaget verkar i Dubai, UAE. Företaget äger andelar i en
"samlarfond" belägen på Kayman öarna. Numsibing avser att vara
noterat på Nasdaq First North, Stockholm före årets slut.

Perioden 1 juli - 30 september 2019 i korthet (jämfört med samma
period under 2018):

· Nettoomsättningen uppgick till 1,70 Mkr (6,57 Mkr)
· Försäljningen ökade till 5,27 Mkr (35,3 Mkr)
· Rörelseresultatet under tredje kvartalet var 2,10 MSEK (4,29 MSEK).
· Resultat per aktie under tredje kvartalet uppgick till 0,03 SEK
(0,12) baserat på det vägda genomsnittet av aktier under perioden.

Perioden 1 januari - 30 september 2019 i korthet(jämfört med samma
period under 2018):

På grund av en ny organisationsstruktur är siffrorna för jämförelse
inom parentes för hela budgetåret 2018.

· Nettoomsättningen uppgick till 5,81 MSEK (6,57 MSEK)
· Försäljningen ökade till 18,4 MSEK (35,3 MSEK)
· Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 5,14 Mkr (4,29
Mkr).

· Resultat per aktie under andra kvartalet uppgick till 0,27 SEK
(0,12) baserat på det vägda genomsnittet av aktier under perioden.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,88 MSEK
(0,55).

· Bankbalanser uppgick till 0,71 MSEK (0,48 miljoner) vid periodens
slut i hela koncernen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019
Den riktade emissionen och företrädesemission som började under andra
kvartalet avslutades i juli med ett nettobidrag till kassan på 19,6
miljoner SEK.

3 627 950 nya aktier tecknades och företaget hade 36 112 210 aktier
före emissionen. När emissionen är registrerad hos Svenska
Företagskontoret har företaget 39 740 160 aktier.

· Den aktiva kundbasen ökade med 7% under tredje kvartalet till 792
stycken.

· Marknadspositionen i Mellanöstern fortsätter att stärkas med ett
antal kunder. Idag har företaget cirka 75% av marknaden i närområdet.

· Vi fick ett beslut om finansiering i form av aktieköp under en
fyraårsperiod från noteringsdatum från GEM på 150 miljoner kronor för
marknadsutveckling i främst Europa.

· Företaget har bytt adress till Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm.
Sammanfattning av de viktigaste händelserna under det tredje kvartalet
2019.

Företagets försäljning under tredje kvartalet uppgick till 5,27
miljoner SEK (11,55 miljoner SEK), vilket är 60% lägre än motsvarande
kvartal förra året. Minskningen beror på en engångsspeciell sändning
värd 6,75 miljoner kronor mottagen under tredje kvartalet 2018,
vilket gav en mycket nominell vinst på 205 miljoner kronor. Exklusive
engångsavtalet hade vi en ökning med 10% jämfört med Q3 2018.

Fortsatt stark tillströmning av nya kunder. Numisbings starka
kundtillväxt under tredje kvartalet ger företaget en bredare kundbas,
särskilt i Europa och Asien. Efter det tredje kvartalet 2019 har
företaget 792 aktiva kunder jämfört med 740 kunder efter andra
kvartalet. Vi ser en fortsatt stark utveckling där våra kunder
investerar i fler objekt.

Viktiga händelser efter utgången av tredje kvartalet 2019
· Företaget höll en extra bolagsstämma den 23 oktober där VD Lars Wolf
valdes som ordinarie ledamot.

· På vår webbplats https://Numisbing.se tillhandahåller vi
kontinuerliga uppdateringar om vad som händer i företaget.

VDs Kommentarer
Kära aktieägare,
Både andra och tredje kvartalet 2019 har präglats av god försäljning
och därmed också lönsamhet. Perioden jämfört med upp till tredje
kvartalet 2018 är försäljningen mindre på grund av mer koncentration
på högre marginaler än bara volym. Effekten kan ses mycket tydligt i
ökningen av lönsamheten även om det är en mindre omsättning jämfört
med förra året. Vi förväntar oss ännu bättre resultat under fjärde
kvartalet. Tack vare en ny marknadsföringsstrategi är gensvaret från
nya samlare som har kommit till bolaget mycket positivt.

I samlarfonden har Numisbing investerat 2,40 miljoner USD fram till
september 2019. Vi fungerar också som investeringsrådgivare och det
har utvecklats som förväntat under perioden. Förra året visade fonden
en stark tillväxt på 28 procent och i år har fonden utvecklats i
samma takt och hade en tillväxt på 21 procent fram till slutet av
september 2019. Fonden består av tre olika segment A, B och C och har
hade ungefär lika bra utveckling i alla tre segmenten.

Företaget har utökat ett team av professionella inom numismatik som
specialiserat sig på arabiska och indiska segmentet av sedlar, mynt
och frimärken.

Hälften av företagets kunder kommer från Mellanöstern och 20 procent
av kunderna kommer från Indien. De återstående 30 procent av kunderna
är spridda över hela världen.

Väl positionerad för framtiden
Företagets ledning och konsulter har gjort stora ansträngningar under
kvartalen för att förbereda företaget för en notering på den svenska
marknaden. Idag har företaget en stark och välrenommerad styrelse i
det svenska moderbolaget.

Vi tackar er för ert förtroende och fortsätter vårt arbete för
tillväxt 2019 och framåt.

Stockholm 11 november 2019

Lars Wolf/VD

(presenterat på engelska)

Key performance indicators

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
| |2019-07-01|2019-01-01|2018-01-01|2017-01-01|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|KEY RATIOS |2019-09-30|2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|All amounts in kSEK | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Result | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Revenue | 5 270| 18 416| 35 322| 18 773|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Operating result | 2 098| 5 136| 4 287| 3 413|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|EBITDA | 2 104| 5 158| 4 331| 3 468|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Profit (Loss) before tax | 2 055| 5 019| 4 121| 3 305|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Net Profit (Loss) | 2 055| 5 019| 4 121| 3 305|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Margins | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Operating margin, %, EBITDA | 39,8%| 27,9%| 12,1%| 18,2%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Operating margin, %, EBIT | 39,9%| 28,0%| 12,3%| 18,5%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Profit margin, % | 39,0%| 27,3%| 11,7%| 17,6%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Profitability | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Return on capital employed, %| 5,7%| 13,9%| 35,1%| 42,2%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Return on equity, % | 5,7%| 14,0%| 37,7%| 45,4%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Financial position | | | | |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Total assets | 43 343| 43 343| 14 906| 9 545|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Equity | 35 914| 35 914| 10 939| 7 281|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Interest-bearing debt | 1 152| 1 152| 1 286| 815|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Capital employed | 37 066| 37 066| 12 225| 8 096|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Equity ratio, % | 82,9%| 82,9%| 73,4%| 76,3%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

Verksamheten

Numisbing AB (publ) är det legala moderbolaget i koncernen. Numisbing
Limited är det operativa företaget i koncernen och registrerat i Ras
Al Khaimah International Corporate Center (RAKICC), Förenade
Arabemiraten, som ett offshore-företag under registreringsnummer ICC
20172004 den 7 december 2017.

Företagets huvudsakliga verksamhet är handel, investeringar och
auktion av numismatiska, filateliska, andra samlarföremål och andra
värdefulla konst- och antikviteter, handel med supportprodukter,
inklusive men inte begränsade till leveranser och publikationer,
tillhandahållande av betygstjänster av egen eller genom tredje part,
tillhandahålla konsulttjänster inom det relaterade området och leda
och stödja relaterade till utställningar och evenemang.

Förklaring om överensstämmelse ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.