Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-04

Ny inriktning efter vd-byte

Detta är en betald analys på uppdrag av Amasten Fastighets utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Nye vd:n Jan-Erik Höjvall är skolad i stora bolag som Skanska, Drott och Rikshem. Det har redan börjat synas med köp i Sundsvall och försäljning i Härnösand. Cirka 38 procent substansrabatt i aktien motiverar fortsatt Öka. 

Amasten sticker ut bland de listade fastighets-bolagen med sin inriktning på hyresbostäder i kommuner med färre än 50 000 invånare. Fastighetsbeståndet är indelat i tre regioner: Norr, Mitt och Syd. Genom fastighetsförvärv har bolaget blivit en relativt stor aktör i Ronneby och Karlskoga samt en ännu större i Finspång. Det ger skalfördelar och stark närvaro på respektive ort. Bolaget siktar nu in sig på några regionstäder som Sundsvall där ett köp skedde nyligen. I regionstäderna är den lönsamma marknaden för renovering av hyresbostäder till högre hyra större.

Finansieringsmässigt har bolaget valt obligationslån för att finansiera fortsatt tillväxt och fick ned räntan till 5,7 procent på senaste lånet. Amasten har en god differens mellan direktavkastning på sina fastigheter och bolagets låneränta. Detta ger bolaget goda möjligheter till fortsatta förvärv. Ett växande bestånd ger stordriftsfördelar och bidrar till att öka vinster per aktie, oaktat värdestegringar som varit ganska betydande under 2016 och första halvåret 2017. Baksidan av detta mynt är att avkastningen på nya objekt blir lägre än tidigare.

Bolaget verkar i en nisch med relativt låg konkurrens. Amasten-aktien är bland de billigaste i sektorn i förhållande till substans. 75 miljoner kronor i värdeökning på bolagets fastigheter under de första nio månaderna 2017 gör att justerat eget kapital har ökat till 4,79 och EPRA NAV till 5,29 kronor per stamaktie.

Bolagets intjäningsförmåga (resultat exklusive värdeökningar) ökar med cirka 24 procent vid nettoköp av fastigheter för en och en halv miljard kronor. Vi upprepar vårt tidigare råd Öka i aktien med en riktkurs på 3,4 kronor (3,9).

Författare Bertil Nilsson