Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-19

Ny metod i jakt på metastaser

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

CLS har utvecklat ett system och en metod för behandling av solida tumörer, med potential att stimulera immunförsvaret för att samtidigt angripa metastaser. Kliniska studier pågår och lansering i Europa och USA har inletts.

Clinical Laserthermia Systems, (CLS) utvecklar medicinteknisk utrustning för behandling av metastaserande cancertumörer. Bolagets metod, imILT, bygger på värme från laserljus och har påvisat förmåga att aktivera immunförsvaret, som reagerar genom att döda cancerceller som spridits i kroppen, det vill säga metastaser.

Bolagets system, TRANBERG, är framtaget för effektiv och säker behandling med imILT. Systemet består av en mobil laserenhet, laserfibrer samt en temperaturmätare. Samtliga komponenter är optimerade för imILT. Behandlingen utförs genom att värmen, som alstras av laserljus, leds via en optisk fiber in i tumören. Systemet mäter och styr värmen i tumörens tillväxtområden med hög precision och de krav på säkerhet som behandlingen kräver.  

Bolaget har med vissa fördröjningar påbörjar kliniska studier runt om i Europa. I steg ett är syftet att verifiera att systemet är säkert och enkelt att använda, vilket hittills bekräftats. Studierna kommer också att ge indikativa data för att påvisa metodens förmåga att aktivera immunförsvaret för att angripa metastaser.

Vi ser stor potential i metoden och anser risken för att denna inte skulle påvisa effekt på immun-försvaret som förhållandevis låg. Detta med hänseende till att flertalet studier (oberoende från CLS) har genomförts med lokal värmeterapi och faktiskt påvisat just detta.

Om allt går enligt plan är uppsidan stor och denna avspeglas inte i dagens aktiekurs. Vi påbörjar bevakningen av CLS med rekommendationen Köp till riktkursen 13,8 kronor. Dock har bolaget haft svårt att rekrytera patienter till några av sina kliniska studier. Denna risk är fortfarande högst levande och kan orsaka ytterligare kostsamma fördröjningar innan betydande intäkter potentiellt kan genereras.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities