Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-14

Ny styrelseordförande i Duearity AB

Duearitys styrelseordförande, Rom Mendel, kommer att avgå från bolagets styrelse. Skälet är att Rom kommer att påbörja ett nytt uppdrag som VD för Optinova-koncernen. Detta innebär att tiden inte räcker till. En av bolagets grundare, Peter Arndt, kommer att utses till styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma våren 2023. Peter Arndt kommer jämte ordförandeuppdraget att fortsätta leda bolagets lansering av Tinearity G1.

Duearitys styrelseordförande Rom Mendel kommer att påbörja ett nytt arbete i Optinova-koncernen utanför Sverige. Rom kommer tyvärr inte att kunna kombinera ordföranderollen i Duearity med den nya tjänsten.

- Duearity är ett företag med ett extremt viktigt uppdrag och är på väg att gå in i en spännande ny fas på sin resa med den nära förestående kommersiella lanseringen av den första generationen av Tinearity-lösningen för tinnitus. Det har varit ett privilegium att få bidra till Duearitys resa som styrelseordförande. Jag är ledsen över att lämna, men jag vet att Peter och resten av styrelsen i Duearity kommer att framgångsrikt driva företaget framåt, säger Rom Mendel, avgående styrelseordförande i Duearity AB.

- Rom Mendel har gjort en viktig strategisk insats i Duearity där vi har haft stor nytta av Roms långa erfarenhet och strategiska kunskaper inom vår bransch, säger Peter Arndt, tillträdande styrelseordförande i Duearity AB.

Styrelsen kommer vid ett möte på onsdagen den 14 september att utse Peter Arndt som styrelseordförande.

- Jag ser fram emot att leda styrelsearbetet under den oerhört spännande period som Duearity står inför där flera processer just nu pågår. Vi har på mindre än två och ett halvt år utvecklat en tinnitusprodukt som är på väg att CE-märkas. Vi har förfinat vårt marknadsföringsarbete och står inför en mycket intressant höst, inte minst efter att vi rekryterat en digital marknadsstrateg och som innebär att vi är redo att på allvar lansera Tinearity G1 så fort produkten erhållit CE-märkning vilket ser ut att kunna bli i november i år, säger Peter Arndt, styrelseordförande och CMO i Duearity AB.

Målsättningen från styrelseledamöterna och grundarna är att utse en ny och oberoende styrelseordförande vid nästkommande årsstämma våren 2023.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westman, CEO
+46 738 - 145 215
fredrik.westman@duearity.com 
www.duearity.com


Om Duearity AB
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 överför vitt brus med hjälp av icke-invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär. Bolaget har sitt säte i Malmö. 
www.duearity.com.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se.

Bifogade filer


Ny styrelseordförande i Duearity AB

Författare MFN