Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Nya förvärv ökar på arbitraget

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Kvartal 3-rapporten bekräftade att FastPartners kassaflöde och finansiella ställning gradvis blir allt starkare. Kassan lär vara cirka 1 miljard kronor i början av nästa år.  Vi upprepar Öka med riktkurs 155 kronor.

FAST Partner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabbväxande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighetsportföljen har sin tyngdpunkt i Stockholmsregionen med cirka 73 procent av hyresintäkterna.

Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-, service- eller handelsfastighet. Strategin har varit att kombinera högavkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv lånefinansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förortscentrumen Tensta och Rinkeby med flera år 2011. Här har bolaget förbättrat fastigheternas driftnetto avsevärt, genom en bättre nettouthyrning. Potential finns även i den fastighetsportfölj som köptes från Castellum 2015. En uthyrning till H&M i Frihamnen i Stockholm ökar hyresintäkterna med cirka 1 procent i årstakt. Genom köpet av fastigheten Uppfinnaren 1 på Östermalm i Stockholm samt ett fastighetsbyte i Uppsala och Gävle ökar bolagets förvaltningsresultat med sju procent.

FastPartner avser att investera cirka 3 miljarder kronor kommande år i bland annat 800 nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen. Bolaget kommer att ha en nettoskuldsättning under 60 procent inräknat en kassa på cirka 1,0 miljarder kronor när tilläggsköpeskillingen för de sålda bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm betalats ut under första kvartalet 2018.

FastPartner har omkring tre procent värderingsarbitrage på nya förvärv i förhållande till räntekostnaderna. Fastighetsförvärv för en miljard kronor bedömer vi skulle höja vinst per aktie med omkring fem procent. Därtill kommer projektgenomförande för 380 tusen kvadratmeter uthyrbar yta där bostäderna ovan är en del av detta. Vi upprepar vårt råd Öka i aktien med riktkurs 155 kronor.

Författare Bertil Nilsson