Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-10

Nya kunder och stärkt ägarbild

Detta är en betald analys på uppdrag av Pharmacolog i Uppsala utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Pharmacolog har under hösten levererat positiva nyheter i form av avtal på nya marknader som Tyskland och Sverige (klinisk användning). En riktad nyemission ger en förstärkning av ägarbilden. Vår positiva syn kvarstår.

Pharmacolog har under senhösten tagit ytterligare steg framåt i kommersialiseringen av Druglog®. Nya kundavtal i Tyskland och Sverige har presenterats. Samarbetet med PharMed SAM har formaliserats genom ett distributionsavtal. Det senare har gett snabbt resultat i form av ovan nämnda tyska kund (Universitets-sjukhuset i Mainz). På den franska marknaden har den kliniska utvärderingen i Lille varit framgångsrik och det bådar gott inför förhandlingar om en övergång till kommersiell användning. Den schweiziska kliniken HUG har vidare förlängt avtal om tester vid cellgiftsberedningar.

Trots de positiva nyheterna har vi skruvat ned våra förväntningar på försäljningen de närmaste åren något. Detta med anledning av att de nya beställningarna har karaktär av testordrar.

Även om möjligheterna till förlängning sannolikt är goda innebär det ganska låga intäkter initialt. Det förändrar dock inte vår

positiva syn på bolagets möjligheter på lite längre sikt. Vi ser goda förutsättningar för nya kommersiella kundavtal under 2017. Det bör kunna ge ett intressant nyhetsflöde som kan driva kursen uppåt.  

Kassan är ganska skral men en riktad nyemission nyligen om cirka 2,5 miljoner kronor (villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i januari) till en ny finansiellt starkt ägare är ett positivt besked. Den stärker även förutsättningarna inför en väntad kapitalisering under första halvan av 2017. En förväntat stark försäljningsökning om än från låga nivåer bör begränsa kapital­behovet.

Vi sänker riktkursen något med hänsyn till utspädning. Dock bedömer vi Pharmacolog som en fortsatt intressant aktie med en i våra ögon attraktiv värdering. Risken är dock hög med hänsyn till att kommersialiseringen fort­farande befinner sig i en tidig fas.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities