Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-13

Nya marknader i sikte

Detta är en betald analys på uppdrag av Pharmacolog i Uppsala utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Försäljningen har varit trevande men avtal på den viktiga franska marknaden är en positiv signal. Breddningen till nya tillämpningar som antibiotikakontroll är lovande. Ett kapitalbehov på kort sikt gör att rådet stannar vid Öka.  

Pharmacolog har det senaste året inlett kommersialiseringen av Druglog®. Avtal på stora geografiska marknader som Tyskland och Frankrike är kvitton på intresset för bolagets teknologi för enkel och snabb kvalitets­säkring av läkemedels­beredning. Intäkterna har varit blygsamma hittills men lanseringen av en ny mjukvaruversion i kombination med möjliga nya samarbeten med distributörer kan snabba upp tillväxten framöver.

Bolaget har under det senaste halv­året även genomfört förändringar i styrelse och ledning efter att Erik Hedlund har klivit in som större ägare via en riktad emission i januari. Parallellt har det kommunicerats att större vikt ska läggas på att bredda erbjudandet till lösningar för individualiserad kon­troll av intravenösa läkemedel. Ett exempel är patientnära be­stämning av antibiotika­kon­centration som genomförs i sam­arbete med Upp­sala universitet. Behovet av bättre kontroll av antibiotika­dosering vid exempelvis sepsis är stort inom intensivvården. Om projektet blir framgångsrikt kan det därför öppna dörren till betydande marknader utöver cell­giftsberedning på sikt.

Satsningarna kräver kapital och under våren har en brygg­finansiering garanterad av större aktieägare upprättats. Vi räknar dock med att aktieägarna behöver skjuta till medel inom kort. Vi har skruvat ned våra försäljnings­förväntningar då tillväxten hittills har varit långsammare än vår tidigare bedömning. Följaktligen har vi sänkt riktkursen. Vi bedömer att aktien är intressant med hänsyn till låg värdering och tillväxt­möjligheter. Risken är hög då kommersialiseringen fort­farande befinner sig i en tidig fas. Ytterligare finansiering är en viktig pusselbit för en tydlig uppvärdering av aktien. Vår rekommendation sänks till vidare till Öka innan bolaget presenterat villkoren för denna. Att ägarbilden stärkts talar för en fram­gångsrik emission.

Författare Niklas Elmhammer