Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-14

Nya pengar för fortsatt tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Savosolar utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Savosolar har haft stark tillväxt från låga nivåer. Med en marknadsledande teknik finns potential för orderboken att snabbt fyllas. För att finansiera verksamheten genomförs en emission. Risk liksom potentiell uppsida är stor. 

Savosolar utvecklar, producerar och säljer solfångare anpassade för större system som genererar fjärrvärme eller processvärme till industrin. Bolagets teknologi har i oberoende tester påvisats effektivast bland jämförbara produkter i Europa. Teknologin bygger kring en patenterad beläggningsprocess vilken tillsammans med en effektiv absorbator möjliggör för solfångar-na att ta tillvara på upp till 96 procent av solvärmen. Genomsnittet som ligger runt 90 procent. Effektiviteten har nu även bevisats i praktiken vid bolagets två större system om 15 300 kvadratmeter vardera. Fokus ligger nu på tillväxt och målet är att nästan fyrdubbla intäkterna till år 2019. Sedan 2013 har tillväxten varit stark men från låga nivåer. Med långdragna investeringsprocesser är intäkt-erna volatila mellan kvartalen.

Globalt investerades nästan totalt 242 miljarder USD i förnybar energi under 2016. Installationen av ny solvärmekapacitet har backat sedan 2008, främst orsakat av fallande intresse för småskaliga system. Dock är bolagets nisch; marknaden för större system anpassade för fjärrvärme eller industrin fortfarande stigande. Därtill flyttas fokus nu mot än större hybridanläggningar som kombinerar flera gröna energikällor, exempelvis termisk solenergi, vind och biomassa. Kostnaden för att utöka kapaciteten genom hybrid-projekt är lägre än att bygga små lokala anläggningar, vilket skapar möjligheter för fortsatt tillväxt för Savosolar

Framöver ser vi potential för solen att skina över Savosolar. Det med hänsyn tagen till den effektiva teknologin, referensobjekten som finns på plats och att marknaden utvecklas i en fördelaktig riktning. Bolaget har sedan tidigare tagit investeringar i produktionsledet och nu behövs rörelsekapitalet stärkas upp för att kunna realisera på potentialen. Därför genomförs en emission. Teckningskurs är under det motiverade värdet per aktie efter utspädning. Vi rekommenderar således att teckna. Konkurrens och volatila intäkter utgör risker. 

Författare Markus Augustsson