Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Nya viktiga utvecklingsavtal

Detta är en betald analys på uppdrag av Gapwaves utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Två avtal om utveckling av GAP-teknologin för 5G-antenner lyfte Gapwaves-aktien kring första kvartals-rapporten 2017. Vi höjer riktkurs till 15 kronor per aktie (12) men efter kursuppgång är detta redan intecknat.

Gapwaves bygger på framlidne Per-Simon Kildals framstående forskningsinsatser som resulterade i ett antal patent på vågledar- och antenn-produkter. Bolagets tillväxtmöjligheter är främst knuten till den så kallade Gap-antennen.

Bolaget kan gynnas av den närmast hysteriska utbyggnaden av datahastigheter i mobilnäten de närmaste åren. I första vågen är det sammankoppling av radio-master som är intressant. I den andra vågen blir det aktuellt att koppla upp mobil-konsumenterna direkt i nästa generations mobilnät (5G). Gapwaves Gap-antenn lämpar sig väl för detta då tekniken ger möjlighet till låga överföringsförluster inom de högre frekvens­band som 5G kommer att nyttja.

Vid sidan av Gap-antennen har Gapwaves antenner som riktar in sig mot försvars- och forsknings-miljöer i mindre volymer. Bowtie-antennen har visat sig ha en potential mot mobiltelefonsidan. Det viktigaste i kvartal 1-rapporten var att Gapwaves har tecknat avtal med två telekomleverantörer kring utveckling av aktiva 5G-antenner. Möjligheter finns även mot biltillverkare (bilradar), där diskussioner pågår med ett asiatiskt företag.

Vi höjer vår vinstprognos till 1,37 kronor per aktie helåret 2019 (1,10) baserat på bättre utsikter inom flera områden. Potentialen är nu större än bolagets ursprungliga bedömningar, men kommer också att kräva mer FoU-resurser.

Den nya prognosen ger ett p/e-tal på cirka 11 gånger 2019. Vi kommer fram till en riktkurs om cirka 15 kronor per aktie baserad på en DCF-värdering (tidigare 12 kronor).  DCF-värdet är ytterst känslig för antagen intäkts­nivå liksom rörelsemarginal år 2020. Antagen bruttomarginal ligger strax över 60 procent, vilket är jämförelsevis högt i sektorn.

Författare Bertil Nilsson