Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Nyfosa AB: Valberedningens förslag till styrelse i Nyfosa AB

Pressmeddelande

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson, Mats Andersson, Marie
Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall och Per Lindblad
omväljs som ledamöter i styrelsen för Nyfosa AB samt att Jenny Wärmé
väljs som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av
Johan Ericsson som styrelseordförande. Kristina Sawjani har
informerat valberedningen att hon avböjer omval.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under
kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sju personer.

Jenny Wärmé är född 1978 och har en juristexamen från Stockholms
universitet. Jenny är för närvarande Head of Legal & Corporate
Affairs på Hembla AB samt styrelseledamot i Amasten Fastighets AB
(publ) och Tre Kronor Property Investment AB (publ). I maj 2020
tillträder Jenny en ny tjänst som chefsjurist och senior partner på
Slättö Förvaltning AB. Jenny har många års erfarenhet av
fastighetsjuridik och fastighetsbranschen samt av att verka i
noterade bolag. Hon har tidigare varit bl.a. advokat vid Mannheimer
Swartling Advokatbyrå, styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB
och tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen
till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om
styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas
tillgängliga på bolagets webbplats.

Nuvarande valberedning i Nyfosa AB består av Johannes Wingborg,
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (valberedningens ordförande),
Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, Daniel Klint, SEB fonder,
Olof Nyström, Fjärde AP-fonden och Johan Ericsson, styrelseordförande
i Nyfosa AB.

Nyfosas årsstämma kommer att äga rum den 23 april 2020 klockan 15.00
på Vasateatern, Vasagatan 19, i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel: 073 964 07 03
Johan Ericsson, styrelsens ordförande, tel: 070 544 00 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 februari 2020, kl. 07.30 CET.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt
fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande
på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en
investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar.
Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med
uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst
på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde
Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3
MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november
2018. Läs mer på www.nyfosa.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nyfosa-ab/r/valberedningens-forslag-till-styr...
https://mb.cision.com/Main/17648/3033215/1192276.pdf

Författare Cision News