Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-30

Nytt antal aktier och röster i Storskogen Group AB (publ)

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagens datum till 1 663 763 768 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 515 762 394 B-aktier) och 2 995 776 134 röster.

Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Storskogen Group AB (publ) ändrats i juni månad till följd av att bolaget den 31 maj 2022 genomfört en riktad nyemission om 3 690 344 B-aktier till säljarna av Thermica AS. Emissionen registrerades av Bolagsverket den 3 juni 2022.  

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com
Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 30 juni 2022 klockan 08:00 CEST.

Författare Cision