Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-31

Nytt antal aktier och röster i VNV Global AB (publ)


VNV Global AB (publ) (”VNV Global” eller ”Bolaget”) har under maj 2022 makulerat sammanlagt 1 535 078 återköpta stamaktier i enlighet med beslut av årsstämman 2022.
 
Det totala antalet aktier och röster i VNV Global uppgår per den 31 maj 2022 till 117 959 152 uppdelade i fyra aktieslag enligt följande:
 

  • 114 888 469 stamaktier med en röst vardera.
  • 2 008 545 aktier av Serie C 2019 med en röst vardera.
  • 502 138 aktier av Serie C 2020 med en röst vardera.
  • 560 000 saktier av Serie C 2021 med en röst vardera.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Om oss


VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med betydande värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Denna information är sådan information som VNV Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2022-05-31 17:30 CEST.

Bifogade filer


Nytt antal aktier och röster i VNV Global AB (publ)

Författare MFN