Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-28

Nytt förvärv adderar värden

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Maxkompetens förvärvar MultiEkonomerna J&M AB som erbjuder fullservice inom bland annat redovisning och lön. Vi förväntar oss förbättrade marginaler samt synergier i form av en ökad försäljning.

MaxKompetens är ett heltäckande kompetensförsörjningbolag som sedan starten utvecklat sitt erbjudande: Detta består, förutom bemanning och rekrytering inom tjänstesektorn och industri, även av områden som vård och omställning. Därtill erbjuds tjänster inom entreprenad samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget har som mål är att växa organiskt med 12 procent per år till en EBITDA-marginal om 8 procent.  Utöver den organiska tillväxten är avsikten att fortsätta växa genom förvärv.

Nyligen presenterades förvärvet, av MultiEkonomerna J&M AB (ME) som är en redovisningsbyrå med kompletterade rådgivningstjänster inom skatt och försäkring. ME har i dag drygt 500 kunder och har därmed ett välkänt varumärke. Med detta befästes koncernens position på marknaden som en helhetsleverantör inom ekonomi i Stockholmsområdet. ME:s fokus ligger alltså på tjänstemanna-segmentet vilket antas bidra till en ökad stabilitet i intäkterna även om konjunkturen skulle vika nedåt. Vidare öppnas dörrar för merförsäljning mot befintliga kunder inom koncernen samtidigt som besparingar av centrala kostnader kommer att kunna genomföras.

ME förväntas bidra med årliga intäkter om 15 miljoner till en EBITDA-marginal om cirka 20 procent. Den höga marginalen i relation till bolagets befintliga marginaler samt jämfört med kostnader för förvärvsfinansieringen mervärde till aktien. Affären betalas kontant och finansieras med kassa och banklån.

Ledningen har tidigare påvisat förmåga att lyckosamt integrera nya verksamheter till organisationen. Därmed förväntar vi oss åter en integration där synergier snabbt kan realiseras. Givet antagande att konsolidering sker per den 1 september 2017 reviderar vi upp det motiverade värdet per aktie upp till 7,5 kronor från tidigare 6,3 kronor. Vi behåller således vår rekommendation, Köp.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities