Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-06

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Nexam Chemical serie TO 1 inleds idag

Idag den 6 september 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner serie TO 1 som emitterades i samband med Nexam Chemical Holding AB:s ("Nexam Chemical" eller "Bolaget") emission av units under februari 2020.

Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med den 6 september 2021 till och med den 17 september 2021. Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Nexam Chemical tillföras cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste aktivt utnyttja dem för teckning av aktier senast den 17 september 2021, alternativt sälja teckningsoptionerna senast den 15 september 2021. Om innehavaren inte utnyttjar sina teckningsoptioner förfaller dem utan värde.

Villkor för teckningsoptionerna:

Nyttjandeperiod: 6 - 17 september 2021.

Sista handelsdag för TO 1: 15 september 2021.  

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar en teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 2 071 087 teckningsoptioner serie TO 1.

Notera att teckningsoptioner serie TO 1 som inte avyttras senast den 15 september 2021 alternativt nyttjas den 17 september förfaller utan värde.

På Bolagets hemsida finns fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 1.

https://www.nexamchemical.com/investors/equity-issuance-2020/

Nyttjande av teckningsoptioner

Förvaltningsregistrerade teckningsoptioner serie TO 1

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Erik Penser Banks och Nexam Holdings respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.