Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

OASMIA: GAMLA STYRELSEN BRÖT MOT GOD SED - AKTIEMARKNADSNÄMNDEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oasmias dåvarande styrelse har brutit mot god
sed på ett antal punkter i sitt agerande under den ägarkonflikt som pågått
sedan hösten 2018 i läkemedelsbolaget.

Det slår Aktiemarknadsnämndens fast i ett uttalande.

På begäran av Oasmias storägare Arwidsro har Aktiemarknadsnämnden prövat
styrelsens agerande i samband med turerna kring kallelsen till den extra
bolagsstämman, den riktade emissionen som genomfördes tidigare i mars, samt
den fullmaktsinsamling där Mangold fondkommission anlitades av Alceco för att
samla fullmakter till förmån för den sittande styrelsen.

I sitt uttalande menar nämnden att Oasmia har åsidosatt god sed när den
dåvarande styrelsen först valde att inte kalla till extra stämma på begäran
av Arwidsro och sedan i ett sent skede valde att ställa in den extra stämman
som var planerad till den 25 januari.

I ett pressmeddelande ifrågasatte Oasmias styrelse bland annat lämpligheten i
samansättningen i Arwidsros styrelseförslag som lämnats inför den inställda
stämman.

"Det ankommer inte på styrelsen att bedöma om av aktieägarna föreslagna nya
styrelseledamöter i olika hänseenden är lämpliga att ingå i styrelsen, än
mindre att motverka att aktieägarna väljer in dessa i styrelsen", skriver
nämnden.

Den 4 mars, två veckor innan den uppskjutna extra bolagsstämman skulle gå av
stapeln, meddelade bolaget att det hade genomfört en riktad emission, där
Mangold agerat rådgivare, som innebar att antalet aktier i bolaget ökade med
drygt 10 procent.

Här menar nämnden att det utifrån rådande situation fanns "skäl för styrelsen
att vara återhållsam med åtgärder som kan påverka aktieägarkretsens
sammansättning och därigenom förutsättningarna för bolagsstämmans beslut
eller val", något som Oasmia enligt nämnden inte varit.

Nämnden framhåller vidare att om styrelsen anser sig tvungen att vidta sådana
åtgärder som kan påverka ägarsammansättningen, så bör styrelsen sträva efter
"sådan transparens att aktieägarna kan förvissa sig om att styrelsen inte
agerat i syfte att uppnå en sådan påverkan", något som nämnden menar inte
heller har skett.

Kort efter den genomförda riktade emissionen blev det känt att Mangold ringt
runt och samlat röster till förmån för den sittande styrelsen på uppdrag av
bolaget Alceco, som ägs av den dåvarande styrelseordföranden Julian Aleksov
och styrelseledamoten Bo Cederstrand.

Angående fullmaktsinsamlingen skriver nämnden att det inte är en fråga för
nämnden att bedöma om bolaget kringgått lagen med detta upplägg, men nämnden
konstaterat att det är av vikt att marknaden informeras om vems uppdrag
rådgivare och agerar på, särskilt i situationer när samma rådgivare anlitas
av flera parter.

"Enligt nämndens mening kan Aleksovs och Cederstrands agerande (genom Alceco
International) i detta avseende och därmed från synpunkten av god sed
ifrågasättas", skriver nämnde i sitt uttalande.

Under hösten 2018 blossade en bitter ägarstrid upp mellan Oasmias störste
ägare med cirka 18 procent av rösterna, Per Arwidsson och bolagets sittande
styrelse med den arbetande styrelseordföranden, grundare och storägare -
Julian Aleksov i spetsen. Efter ett antal turer genomfördes den extra stämman
som begärts av Per Arwidsson i förra veckan och där röstades den sittande
styrelsen i sin helhet bort till förmån för ett förslag från Per Arwidsson.

---------------------------------------
Adam Wahlfeldt +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.