Du är här

2018-06-05

Oasmia Pharmaceutical AB: Resultat från Oasmia Pharmaceuticals fas III-studie har presenterats vid ASCOs årliga möte

Under måndagen amerikansk tid presenterade Oasmia Pharmaceutical AB de
uppföljande resultaten från den genomförda fas III-studien med Apealea®
för behandling av äggstockscancer.

Uppsala, Sverige, 5 juni 2018 - ASCO’s årsmöte pågår i Chicago med 33 000
deltagare från hela världen med koppling till klinisk onkologi. Under
måndagen amerikansk tid presenterade Oasmia de uppföljande resultaten från
studien med 789 patienter drabbade av återfall i platinakänslig
äggstockscancer. Patienter med återfall i sjukdomen är en grupp med behov
av nya behandlingsalternativ. Resultaten visar att Apealea i kombination
med karboplatin har likvärdig effekt på överlevnad som standardbehandling.
I Apealagruppen överlevde patienterna i genomsnitt 25,7 månader och i
standardbehandlingsgruppen 24,8 månader från studiens start. Även tiden
till återfall är likvärdig mellan Apealeabehandlingen och
standardbehandling (risk som hazard-kvot: 0,86 [95% konfidensintervall:
0,72 - 1,03] till fördel för Apealea). Resultaten styrks ytterligare av att
analyser av undergrupper i studien är i linje med en sådan effekt.

ASCO (American Society of Clinical Oncology) är en sammanslutning för
amerikanska onkologer som ger rekommendationer för kliniska behandlingar
och praxis inom onkologi. Den ger även ut den vetenskapliga tidskriften
Journal of Clinical Oncology.

”Vår presentation vid ASCO’s årsmöte gav tillfälle till många givande
diskussioner med framförallt amerikanska läkare som såg fördelarna av
Apealea jämfört med Taxol och dagens standardbehandling”, kommenterar Nina
Heldring, Ansvarig för klinisk utveckling på Oasmia. 

För mer information, kontakta
Nina Heldring, Ansvarig för klinisk utveckling
Tel: 018 50 54 40
E-mail: info@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Apealea
Apealea är en Cremophor EL-fri och proteinfri formulering med den välkända
cytostatikan paklitaxel i kombination med Oasmias teknologi XR17.
Paklitaxel är en av de mest använda anti-cancersubstanserna och ingår i
standardbehandlingen av många olika cancertyper som t ex lungcancer,
bröstcancer och äggstockscancer. Apealea består av ett frystorkat pulver
som löses i konventionella infusionslösningsmedel. Apealea har status som
särläkemedel i EU och i USA.

Om den kliniska fas III-studien med Apealea
Studien var en öppen, randomiserad multicenterstudie som omfattade totalt
789 patienter och var designad för att jämföra effekt och säkerhet mellan
Apealea och Taxol, som också är en paklitaxelbaserad produkt. Både Apealea
och Taxol gavs i kombination med karboplatin.

Paklitaxel i kombination med karboplatin, eller någon annan substans
innehållande platina, har blivit en standardbehandling för första linjens
behandling av patienter med äggstockscancer. Det används också som andra
linjens behandling om patienten har en sjukdomsfri period på minst sex
månader.

Fas III-studien inkluderade patienter med återfall minst sex månader efter
slutet av första linjens eller andra linjens behandling med platinabaserad
terapi. Apealea administrerades som en timmes infusion med dess
rekommenderade dos på 250 mg/m2. Taxol administrerades som en tre timmars
infusion med dess rekommenderade dos på 175 mg/m2. Båda läkemedlen gavs i
sex treveckorscykler.

Patienter som behandlades med Taxol erhöll systemisk förbehandling med
kortikosteroider, antihistaminer, och H2-receptorantagonister. Patienter
behandlade med Apealea fick inte rutinmässigt denna behandling. Karboplatin
gavs som en intravenös infusion som påbörjades 30 minuter efter att
paklitaxelinfusionen avslutats. Båda behandlingsgrupperna fick samma
karboplatindos (”5-6 AUC”).

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock
Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de
www.oasmia.com twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 08.30 CET.

Bilaga

* PR ASCO Sv 180605

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.