Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-12

OBFB: OBOS BBL og OBOS Eiendom AS - Mandatannonsering

OBOS Eiendom AS har gitt Nordea og SEB mandat til å undersøke muligheten for en
tidlig innfrielse av et utestående obligasjonslån med forfall 7. november 2022
(ISIN: NO0010809098, Ticker: OBFB05PROG). Bakgrunnen for en tidlig innfrielse av
OBFB05PROG er ønsket om økt fleksibilitet i forhold til et mulig, fremtidig salg
av den pantsatte eiendommen.

I forbindelse med, og betinget av, en vellykket tidlig innfrielse av OBFB05PROG,
har OBOS BBL gitt Nordea og SEB mandat til å undersøke muligheten for å hente
obligasjonsfinansiering i det nordiske obligasjonsmarkedet. Avhengig av
markedsforhold vil et NOK denominert senior usikret obligasjonslån med løpetid
på 5 år kunne følge.

Formålet med låneopptaket er refinansiering av OBFB05PROG og generelle
selskapsformål.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Finansdirektør OBOS BBL, Marianne Aalby, mob. +47 926 14 477
Konserndirektør i OBOS Eiendom, Nils Morten Bøhler, tlf. + 47 22 86 59 53

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482576

Författare OSE News