Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-16

Oboya Horticulture Industries AB ansöker om Konkurs

Idag den 16 augusti 2021 har styrelsen beslutat att lämna in ansökan om konkurs för Oboya Horticulture Industries AB till tingsrätten.

Oboya har under året som varit, genomgått en lång och tuff rekonstruktion. Trots detta har vi inte lyckats att få lönsamhet i koncernen i helhet.

Det beror framför allt på nedan punkter.

Aktien fortsatt handelstoppad, detta har förhindrar nyemissioner och har försvårat  våra kontakter med leverantörer och kunder.

Covid, Detta har medfört 10-12 gånger högre priser på frakter från Kina till EU där vi har vår huvudsakliga affär. Priset på råmaterial(plast)har gått upp med ca 30% vilket också medför minskade marginaler och minkad orderingång i Kina och Polen. 

Metall priserna har samtidigt gått upp med ca 60%, vilket medför att Oboyas metall fabrik har tappat 80% av omsättningen.

Det är mycket beklagligt att tvingas till denna åtgärd med tanke på att alla som har engagerat sig i bolaget under de sista åren.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 15.00

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

Författare Cision