Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-20

Oboya Horticulture Industries AB blir avnoterade från Nasdaq

Den 19 augusti 2021 lämnade Nasdaq beskedet att Aktierna i Oboya Horticulture Industries AB blir avnoterad med omgående verkan. Nasdaq har dragit ut på beskedet under en lång tid då aktien har varit handelstoppad sen juni 2020.

 

Enligt punkt 6.2.2 (a) i Nasdaq First North Growth Market Rulebook kan Nasdaq Stockholm Aktiebolag ("Börsen") fatta beslut om avnotering av en emittents finansiella instrument om emittenten är insolvent.

Mot ovanstående bakgrund beslutar Börsen att aktierna i Oboya Horticulture Industries AB (kortnamn OBOYA B, ISIN-kod SE0006259834) med omedelbar verkan ska avnoteras från handel på Nasdaq First North Growth Market.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 12.00

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

Författare Cision