Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-17

Oboya Horticulture Industries: Oboya Horti Supplies AB ansöker om Konkurs

Ledningen för Oboya Horti Supplies AB 556982-0995 har idag beslutat om att ansöka om konkurs. Ansökan har lämnats in till Göteborgs tingsrätt under tisdagen den 17 augusti 2021. 

Grunden för ansökan är att Bolaget är på obestånd. Bolaget kan inte betala sina skulder och denna betalningsoförmåga är inte endast av tillfällig natur.

Bolaget bedriver inte någon verksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Oboya Horticulture Industries AB som försattes i konkurs den 16 augusti 2021 genom beslut av Göteborgs tingsrätt.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 16.00

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

Författare Cision