Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-19

OBOYA HORTICULTURE: STYRELSE ANMÄLER MISSTÄNKT BROTT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det sedan länge handelsstoppade First North-bolaget Oboya Horticultures styrelse mottog den 29 mars en underrättelse från bolagets revisor (BDO Göteborg) om misstänkt brott i enlighet med aktiebolagslagen. Underrättelsen rör huvudsakligen samma transaktioner som sedan tidigare har anmälts av rekonstruktören för bolaget och är ett resultat av den granskning som bolaget givit BDO Göteborg i uppdrag att genomföra.

Det framgår av ett pressmeddelande.

BDO Göteborg har i sin underrättelse upplyst styrelsen om misstanke om att utbetalningar från bolagets kinesiska dotterbolag har gjorts till Robert Wu:s närståendekrets på 44,4 miljoner kronor. Transaktionerna, som skedde mellan åren 2014-2019, kan enligt BDO Göteborg i sådana fall utgöra olovliga värdeöverföringar som innebär en återbärandeskyldighet för mottagaren. BDO Göteborg misstänker även att genomförda utbetalningar kan vara ett brott mot 9 kapitlet eller 11 kapitlet i Brottsbalken.

Under BDO Göteborgs utredning har framkommit uppgift att utbetalningarna i stället för olovliga värdeöverföringar skulle kunna vara återbetalning av ej bokförda lån. Om så är fallet misstänker BDO Göteborg att dessa transaktioner i stället utgör bokföringsbrott enligt 11 kapitlet femte paragrafen i Brottsbalken.

Enligt nuvarande finanschef i Kina har, utöver ovanstående utbetalningar, räntekostnader om 11,9 miljoner kronor felaktigt aktiverats. Dessa skulle rätteligen belastat resultatet vid utbetalningstillfället.

Med anledning av underrättelsen från bolagets revisor har Oboya Horticulture lämnat en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten. Bolaget har sedan tidigare anmält tidigare revisor och finanschef för de kinesiska dotterbolagen till de kinesiska motsvarigheterna.

Bolaget har, utöver utredningen som BDO Göteborg har genomfört, gjort en egen granskning av transaktionerna.

"Bolagets egen utredning indikerar att utbetalningarna avser återbetalning av lån som av för bolaget okänd anledning inte har bokförts som skuld i de kinesiska dotterbolagen", heter det.

Såväl Robert Wu som styrelsen i övrigt välkomnar att en utredning görs av behörig myndighet, uppges det. Bolagets egen utredning är alltjämt pågående och kommer att löpa parallellt med eventuell utredning av Ekobrottsmyndigheten.

I februari meddelades att rekonstruktören i Oboya Horticulture bedömde att det finns skälig anledning att misstänka bokföringsbrott och hade lämnat underrättelse till Ekobrottsmyndigheten. Det uppgav sig röra sig om misstänkt bokföringsbrott i de kinesiska dotterbolagen.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.