Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

ObsteCare AB: ObsteCare AB: Kvartalsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Förstärkt organisation redo för internationell expansion
Finansiell utveckling januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 194 KSEK (253 KSEK)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 890 KSEK (-1
112 KSEK)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· En möjlig 30% minskning av antalet akuta kejsarsnitt skulle uppnås
om AFL metoden infördes enligt Centrum för utvärdering av medicinsk
teknologi (CMT), Linköpings Universitet. Detta skulle i Sverige
innebära att 76 MSEK frigjordes i förlossningsvården att användas
till annat.

· ObsteCare har en pågående FDA-ansökan för registrering av
AFL®-metoden i USA och ansökningsprocessen har löpt på enligt plan
och beräknas vara klar tidigast under Q4 2020. Distributör för den
amerikanska marknaden är på plats och är redo att starta upp
försäljningen i början av 2021 avhängt ett godkännande av FDA.

· ObsteCare bildade ett namnkunnigt medicinskt råd som stöd för
internationell etablering.

· AFL®-metoden godkändes för försäljning och distribution i Israel.
· ObsteCare höll årsstämma den 30 mars 2020.
· ObsteCare har hittills inte upplevt några större störningar i
verksamheten på grund av covid 19-pandemin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolagets AFL®-metod godkändes för försäljning i Vietnam.
· ObsteCare meddelade i april att säljorganisationen har stärkts och
att bolaget har etablerat ett samarbete i Japan.

· Carina Lindqvist tillträdde som vd för ObsteCare AB från och med 1
april 2020.

· ObsteCare inledde en nyemission den 14 april.
· Ett tilläggsprospekt avseende den pågående företrädesemissionen
offentliggjordes den 28 april.

· ObsteCare höll den 22 april en extra bolagsstämma där beslut om
tillägg av en extra teckningsoption till den tidigare beslutade
företrädesemissionen togs.

ObsteCare AB är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklat en
produkt som mäter och följer mölksyrahalten (laktat) i fostervattnet
med syftet att underlätta och anpassa vården under förlossningar.

Vd har ordet
ObsteCare arbetar för tryggare förlossningar och vi är redo för en
fortsatt internationell expansion. Jag är stolt över att leda bolaget
under denna spännande resa, men jag är också stolt över vår produkt,
AFL®-metoden, som numera finns med med på Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademiens lista över aktuella produkter med
potential att förändra världen.Covid-19:s påverkan på samhället i
stort, på världsekonomin och på människors dagliga liv är både
oroande och svårt att förhålla sig till. Jag är i rådande situation
glad att vi så här långt har kunnat bedriva vår verksamhet utan några
större störningar.

Ekonomi
Probförsäljningen som är den löpande intäkten när instrument har sålts
ökade med 30 % under kvartalet, vilket är en mycket positiv
indikation. Vi ser med tillförsikt fram emot de marknader som nu står
redo att starta upp sin försäljning och vi ser en stark
marknadspotential för de länderna.Totalt sett har vi haft en lägre
försäljning under första kvartalet jämfört med samma period förra
året. Delvis beror det på att vår amerikanska distributör under sin
kartläggning för USA- marknaden förra året köpte in instrument för
att kunna genomföra en konsumentmarknadsstudie och några av de nya
distributörernas introduktion har blivit försenad. Försäljningen
under första kvartalet uppgick till 194 KSEK, vilket är 23% lägre än
föregående år.

Förlusterna ökade med 778 KSEK, från -1112 KSEK till -1890 KSEK,
vilket är en följd av de satsningar om vi har gjort under perioden i
form av försäljningsaktiviteter, utvecklingsarbetet med nästa
generation av instrument och arbetet med FDA-ansökan.

Hälsoekonomisk studie
CMT's hälsoekonomiska studie genomförd vid Linköpings universitet
visar på en reducering av kejsarsnitt med ca 30 % och en möjlig årlig
besparing på 76 MSEK inom svensk förlossningsvård. Genom att mäta
laktatnivåer (mjölksyra i fostervattnet) vid avstannat värkarbete,
med ObsteCares produkt, kan både kostnadsbesparande och
hälsofrämjande resultat ses framförallt hos förstagångsföderskor där
så många som 40% är värksvaga.

Medicinskt råd
Med hjälp av bolagets nybildade medicinska råd med tunga namn från
både svensk och internationell förlossningsvård får vi möjlighet att
stärka vår kompetens såväl kliniskt som vetenskapligt. Rådet utgör en
viktig del i vår fortsatta internationella utveckling. En viktig
uppgift under den närmaste tiden är att få ut budskapet från den
aktuella hälsoekonomiska studien internationellt.

Försäljning
Huvudfokus är fortsatt Europa och marknader där med Belgien,
Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Schweiz och Tyskland samt de
andra marknader där samarbete startats förra året och i år.

Vi ökar vårt fokus på Mellanöstern och Asien där vi har kommit igång i
Israel och UAE (Förenade Arabemiraten). I april i år fick vi ett
godkännande i Vietnam där distributören är redo att starta
försäljningen efter avslutad utbildning. Vi har också nyligen
etablerat ett samarbete i Japan.

Den amerikanska marknaden är givetvis viktig för oss och där har vi
sedan tidigare en distributör som är redo att ta sig an försäljningen
så snart vi har ett godkännande av AFL®-metoden i USA. Vi planerar
för en lansering i USA under 2021.

Vi håller på att starta upp digital utbildning och träning för nya
distributörer och partners så de ska kunna påbörja sin försäljning på
respektive marknad. Det är ett sätt att upprätthålla tempot nu när vi
inte har möjlighet att resa på samma sätt som tidigare på grund av
corona-viruset.

Produktutveckling
Vi lanserar ett nytt instrument anpassat för effektivare produktion
och mer modernt för att kunna möta större efterfrågan på ett
kostnadseffektivt sätt. Vi räknar med att ha instrumentet klart under
andra kvartalet 2020. Det känns positivt att ha tio marknader redo
att ta sig an det nya systemet så snart det finns klart och godkänt.

Teamet
Vi har en ny och starkare organisation inom alla områden. Inom sälj
och marknad har vi nu möjlighet att öka vår försäljningstakt och
marknadspenetration för en snabbare tillväxt. Vi har säkrat upp
utvecklingsdelen för det nya instrumentet, produktion och logistik
gällande produktförsörjning och säkra kundleveranser. Även den
regulatoriska delen har vi stärkt upp ytterligare för att säkra FDA
godkännandet och uppgradering till ISO 13485 och IVD-R.

Emissionen
Efter periodens utgång har ObsteCare inlett en nyemission.
Målsättningen är att få in 37,5 MSEK och emissionen är garanterad
till ca 81%. Emissionskursen är 2,20 SEK och emissionen avslutades
den 8 maj. I emissionen ingår en tilläggsoption (TO1) på 2,85 SEK som
sker i maj 2021. I tillägg har beslut om ytterligare en
tilläggsoption (TO2) tagits på en extra bolagsstämma med två
tillfällen till köp; i november 2020 och november 2021. Jag ser fram
emot resultatet av våra investeringar och vårt arbete som ska bidra
till ObsteCares internationella expansion.

Carina Lindqvist, Verkställande direktör ObsteCare AB (fr o m 1 april)

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2020, kl 08:25.

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa
lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en
patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät-
och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket.
Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får
förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om
kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt
verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp
och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i
rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor
som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i
enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna
säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett
distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight
Stockmarket (Ticker: OBST
(https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT0...)).
För ytterligare information om bolaget.

www.obstecare.se (https://obstecare.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obstecare-ab/r/obstecare-ab--kvartalsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/16573/3109282/1246093.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.