Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

ObsteCare AB: ObsteCare AB tillförs ca 30,5 MSEK i kontanta medel efter genomförd företrädesemission

ObsteCare AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5 MSEK
tecknats till ca 48 %, motsvarande ca 18 MSEK. Emissionsgaranterna
kommer därmed att teckna sig för ca 12,5 MSEK upp till den
garanterade nivån för emissionen, vilket innebär att ObsteCare totalt
tillförs ca 30,5 MSEK.

Nyemissionen avsåg högst 17 044 855 units, var och en bestående av en
aktie och en teckningsoption, av serie TO1, till en kurs av 2,20 SEK.
Därutöver har en extra bolagsstämma beslutat att utge en ytterligare
option, av serie TO2, för varje tecknad och tilldelad unit, vilken
kommer att distribueras till de som tilldelas i emissionen (efter
emissionens registrering).

Totalt tecknades, oaktat ersättning till de garanter som väljer
kvittning mot nyemitterade units, 8 162 683 units, varav 6 905 893 st
med företrädesrätt och 1 256 790 utan företrädesrätt.
Emissionsgaranterna kommer att tillföra 5 700 949 units. Emissionens
fulla antal kommer därmed att uppgå till 13 863 632 units. Totalt
tillförs ObsteCare i kontant emissionslikvid därmed ca 30,5 MSEK före
emissionskostnader. Kvittningar ingår i ovanstående med ca 400 000
SEK. Totalt kommer 192 954 units därutöver att emitteras till de
emissionsgaranter som väljer att erhålla sin ersättning i form av
kvittningar mot nyemitterade units.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående
nyemitterade units att finnas 31 101 441 aktier i Bolaget och
sammanlagt 14 056 586 teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2.
Aktiekapitalet kommer att öka med 1 405 658,60 SEK till 3 110 144,10
SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan
komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 14 april - 8 maj
2020. Samtliga tecknare har erhållit full tilldelning.
Avräkningsnotor avseende tecknade units utskickas inom kort och skall
betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. För
tecknare som anmält teckning via depå hos förvaltare kommer
tilldelning att meddelas via densamma.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Hagberg
Aneborn Fondkommission har tjänstgjort som emissionsinstitut i
samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer
betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas
till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel
med BTU på Spotlight. Notera att den genom extra bolagsstämma
beslutade tillkommande teckningsoptionen, TO2, inte ingår i den unit
som handlas, utan kommer via emissionsinstitutets försorg efter
emissionens registrering, att distribueras till de som ursprungligen
tilldelats teckning i emissionen. Upptagande av handel i nya aktier
och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 på Spotlight kommer att
tillkännages genom separat pressrelease.

VD Carina Lindqvist kommenterar: "Vi är otroligt glada över det
intresse ObsteCare har tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande
aktieägare välkomna på den spännande resa som vi har framför oss.
Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera våra
marknadsaktiviteter och utöka vår säljorganisation, inför den ökade
efterfrågan vi ser framför oss."

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com
Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2020, kl 11:30.

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa
lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en
patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät-
och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket.
Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får
förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om
kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt
verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp
och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i
rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor
som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i
enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna
säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett
distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight
Stockmarket (Ticker: OBST
(https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT0...)).
För ytterligare information om bolaget.

www.obstecare.se (https://obstecare.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obstecare-ab/r/obstecare-ab-tillfors-ca-30-5-...
https://mb.cision.com/Main/16573/3115841/1250420.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.