Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-08

OECD: Fortsatt divergerande mönster från ledande indikatorer

(SIX) OECD:s index för ledande indikatorer för juni
fortsätter att peka på divergerande tillväxtmönster bland de
större ekonomierna. Indikatorerna pekar på måttlig förbättring i
tillväxten för de flesta större OECD-länder, men stabiliserande
eller inbromsande momentum för större tillväxtekonomier.

Bedömningen för juni är i stora drag oförändrad jämfört med
närmast föregående månad med undantag för Kina där de ledande
indikatorerna nu pekar på inbromsat momentum.

För Japan, Storbritannien och USA pekar ledande indikatorer
på en stabilare tillväxt. För euroområdet pekar indikatorerna på
en uppgång i tillväxtmomentum och i Kanada tyder indikatorerna
på en tillväxt i närheten av trend. Indien fortsätter att visa
tecken på en preliminär positiv förändring av momentum, medan
Brasilien och Ryssland fortsätter att indikera inbromsande
momentum.

Ledande indikatorer för OECD-området steg i juni till 100,7
jämfört med 100,6 under närmast föregående månad.

Den långsiktiga genomsnittsnivån för index är 100. En
indexökning över 100-nivån indikerar tillväxt och en
indexnedgång under 100-nivån indikerar inbromsning.

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation och består av 34
medlemsländer. Organisationens medlemsländer står för två
tredjedelar av världens produktion av varor och tjänster.

Robert Hultqvist
SIX News

Författare TIC